Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs na pracę magisterską z zakresu zarządzania kulturą!

Narodowe Centrum Kultury organizuje konkurs na pracę magisterską z zakresu zarządzania kulturą. Zgłoszenia można wysyłać do 31 października 2015 roku.

25 lat istnienia samorządu terytorialnego w Polsce, a zarazem okres transformacji systemowej, to czas głębokich przemian w dziedzinie polityki kulturalnej. Wiele obowiązków spoczywających do tej pory na barkach instytucji centralnych i podległych im jednostek zostało przekazanych w 1990 roku samorządnym gminom, a w 1998 roku także powiatom i urzędom marszałkowskim.
Dziś, gdy samorządy wydają przeszło 80 proc. środków publicznych przeznaczanych na kulturę, nie będzie przesadą stwierdzenie, że od samorządów zależy jakość życia kulturalnego w Polsce.

Narodowe Centrum Kultury jako instytucja, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce, szczególną pieczą obdarza samorządy. W tym roku – wspólnie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" – w ramach projektu Kultura Samorządowa 25 +  NCK ogłosiło specjalny konkurs dla absolwentów i studentów prawa i administracji.

Do konkursu mogą przystąpić autorzy prac magisterskich, koncepcji prac magisterskich oraz esejów dotyczących problematyki kultury i samorządu terytorialnego – roli samorządów w upowszechnianiu kultury oraz funkcjonowania samorządowych instytucji kultury.

Termin zgłoszenia prac konkursowych upływa z dniem 31 października 2015 roku. Prace konkursowe zgłaszać należy wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: obserwatoriumkultury@nck.pl z dopiskiem: „Konkurs Kultura Samorządowa 25+”.

Przewidziane nagrody:

    Kategoria „PRACA MAGISTERSKA"

  •     I nagroda – 3000 zł brutto dla autora pracy, 1000 zł dla promotora pracy
  •     II nagroda – 2000 zł brutto, 750 zł dla promotora pracy
  •     III nagroda – 1000 zł brutto, 500 zł dla promotora pracy
  •     Kategoria „KONCEPCJA PRACY MAGISTERSKIEJ”
  •     I nagroda – 2000 zł brutto dla autora koncepcji, 1000 zł dla opiekuna
  •     II nagroda – 1500 zł brutto dla autora koncepcji, 750 zł dla opiekuna
  •     III nagroda – 1000 zł brutto dla autora koncepcji, 500 zł dla opiekuna


    Kategoria „ESEJ”

  •     I nagroda – 1500 zł brutto dla autora
  •     II nagroda – 1000 zł brutto dla autora
  •     III nagroda – 500 zł brutto dla autora

 
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: http://www.kulturawspolczesna.pl/