Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

Historyczne inspiracje dla przyszłości

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 to wspólna inicjatywa pięciu największych organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej w Polsce.

Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 jest prawdopodobnie największą inicjatywą realizowaną obszarze pozaformalnej edukacji ekonomicznej finansowej Polsce. Parasolowy charakter Roku Edukacji Ekonomicznej zakłada jak największe rozproszenie pomniejszych działań aktywności realizowanych oddolnie – tak, aby dotrzeć do najbardziej odległych zakątków Polski.

Ustanowienie roku 2024 – decyzją Senatu RP – Rokiem Edukacji Ekonomicznej stanowi formę docenienia poczynionych na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłków tysięcy osób instytucji zaangażowanych popularyzowanie przekazywanie tej jakże ważnej wiedzy, także wyraźnym wsparciem dla działań podejmowanych obecnie zarówno przez instytucje publiczne, jak podmioty sektora organizacji pozarządowych. Będzie także okazją do przypomnienia znaczenia reform inicjatyw gospodarczych Władysława Grabskiego oraz idei edukacji ekonomicznej zawartej książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”.

Grupy docelowe:

  • dzieci
  • młodzież
  • studenci
  • seniorzy
  • nauczyciele
  • samorządowcy
  • organizacje pozarządowe