Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Rozwój w Shared Service Centers i Business Process Outsourcing

Na zatrudnienie w SSC i BPO mogą liczyć absolwenci niemal wszystkich kierunków studiów.
To sektor, który jest niezwykle otwarty na ludzi młodych, oferuje im dynamiczną karierę
i rozwój na wielu płaszczyznach.

Shared Service Centers i Business Process Outsourcing to sektory, które uważa się za jedne z najbardziej dynamicznych, jeśli chodzi o zatrudnienie. Z danych ABSL, organizacji branżowej reprezentującej sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, wynika, że w 2015 roku sektor ten dawał zatrudnienie 150 tys. osób w ponad 500 biurach na terenie całego kraju, prowadzonych przez ponad 300 firm. Co ważne, przyszłość także zapowiada się optymistycznie. Branża BPO/SSC jest jedyną w skali kraju wykazującą ciągły, dwucyfrowy wzrost zatrudnienia.

Branża dla każdego
Pracę w branży BPO/SSC znajdą absolwenci wszystkich kierunków studiów. Wynika to z jej specyfiki. Firmy z tego sektora świadczą szereg różnorodnych usług: począwszy od szeroko pojętych usług finansowych, księgowości, po marketing, HR, PR. – Ze względu na ogromną różnorodność procesów, które są obecnie outsourcowane, w branży tej pracę znajdą absolwenci różnych kierunków: finansowo-bankowych, zarządzania, jak również informatycznych, prawnych czy filologicznych. Z tego powodu mówi się czasem, że jest to „branża dla każdego” – mówi Wiktor Doktór, doświadczony menedżer, specjalizujący się w tematyce BPO, SSC, CRM i Call Center, prezes Fundacji Pro Progressio, zajmującej się rozwojem sektora usług outsourcingowych w Polsce. Co więcej, bardziej niż wykształcenie kierunkowe, zwraca się tu uwagę na znajomość języków obcych. W zależności od oferowanych usług, oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego, a często drugiego języka obcego. W cenie są przede wszystkim języki skandynawskie, francuski, niemiecki czy chiński. Ich biegła znajomość jest nie tylko gwarantem uzyskania pracy, ale i atrakcyjnego wynagrodzenia. Na to ostatnie mogą liczyć przede wszystkim kandydaci, którzy wykazują się znajomością języka na poziomach C1 lub C2, uznawanych za najwyższe poziomy znajomości języka obcego. Natomiast znajomość drugiego języka obcego widziana jest najchętniej na poziomie B2, uznanym za średnio zaawansowany.


Szkolenia najważniejsze

Obowiązkowym wymaganiem stawianym kandydatom nie jest również doświadczenie, choć absolwent, który może się nim wykazać, ma podczas prowadzonej rekrutacji ułatwione zadanie. Dlaczego doświadczenie nie gra decydującej roli? Bo pracodawcy z sektora BPO/SSC inwestują w rozwój pracowników i przygotowywanie ich do wykonywania pracy. Onboarding, bo tak nazywa się wdrażanie pracownika w nowe obowiązki, dział i zadania, odgrywa w tym sektorze znaczącą rolę. Podobnie jak szkolenia, które mają za zadanie stałe podnoszenie kwalifikacji kadr. Sektor BPO/SSC kładzie mocny nacisk na kompetencje miękkie. Praca w grupie, samodzielność, przejmowanie inicjatywy, kreatywność to niewątpliwie cechy osobowości, które można rozwijać, pracując w tej branży, i które z pewnością przydadzą się na dalszej ścieżce zawodowej.

Firmy z sektora BPO/SSC bardzo chętnie szkolą pracowników. Wiele firm realizuje nawet programy wdrażania osób, które nie posiadają doświadczenia w danej dziedzinie. Dotyczy to szczególnie pracowników znających dobrze języki obce, np. absolwentów filologii. Łatwiej jest bowiem nauczyć procesu biznesowego osobę znającą niderlandzki czy duński niż odwrotnie. Firmy z sektora BPO/SSC zdają sobie sprawę z ogromnego wpływu możliwości rozwoju na satysfakcję pracownika i bardzo często oferują pozapłacowe benefity w postaci dodatkowych szkoleń czy np. możliwości polepszania lingwistycznych umiejętności – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio.

Języki najważniejsze

Z ankiety przeprowadzonej przez ABSL wynika, że aż 93% pracodawców prowadzi szkolenia wprowadzające. Ponad 88% organizuje szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, np. komunikacji czy inteligencji emocjonalnej, 74% oferuje manager coaching, a 59% uczy zarządzania czasem. Co ważne, szczególnie dla finansistów, aż 40% firm wspiera rozwój pracowników poprzez finansowanie certyfikatów CIMA, CIA, ACCA, CFA. Szczególne miejsce zajmują jednak kursy językowe. Z danych zebranych przez ABSL wynika, że aż 80% pracodawców inwestuje w rozwój kompetencji językowych, w tym finansuje certyfikacje pracownikom. Kursy językowe przybierają różne formy. Mogą odbywać się w siedzibie firmy i być przeznaczone wyłącznie dla pracowników bądź pracownicy mogą mieć wolną rękę w wyborze szkoły czy kursu. Różny jest także poziom dofinansowania: pracodawcy pokrywają część bądź całość kosztów.

Awans podnosi kwalifikacje
Elementem podnoszenia kwalifikacji jest również awans poziomy, który pozwala poznawać nowe zakresy obowiązków i uzyskiwać nowe umiejętności dzięki zmienianiu stanowisk między działami. Rozwojowi sprzyja też wyznaczanie przez pracodawców coraz to nowych, bardziej odpowiedzialnych zadań, uczestnictwo w pracach grup roboczych, branie udziału w dyskusjach i pracy zespołowej. Szansą na poszerzanie horyzontów jest również praca w międzynarodowym
środowisku i możliwość odbywania licznych zagranicznych wyjazdów. Trzeba powiedzieć, że firmy z sektora BPO/SSC oferują usługi dla przedsiębiorców z całego świata. To daje możliwość poznawania nowej kultury, zawiązywania zawiązywania nowych znajomości. Jest też ciekawą szansą na rozwój. Firmy z branży BPO/SSC chętnie stosują awanse pionowe. Nie tylko można piąć się wyżej w hierarchii w oddziałach w Polsce, ale i za granicą. – Praca w sektorze BPO/SSC to dla wielu absolwentów pierwsza możliwość kontaktu z kulturą korporacyjną i wdrożenia w rytm zawodowych obowiązków. Branża ta może być doskonałym startem na zawodowej ścieżce z kilku powodów. Praca w BPO spodoba się tym, którzy potrzebują wciąż nowych wyzwań, by rozwijać się nie tylko zawodowo, ale także osobiście. W branży tej awansuje się zarówno wewnątrz jednego podmiotu, w grupie firm lub między organizacjami. Wykształca to w pracowniku bardzo cenną umiejętność szybkiej adaptacji – mówi Wiktor Doktór, prezes Fundacji Pro Progressio.

Niewątpliwą zaletą pracy w tej branży jest także oferowanie przez pracodawców różnorodnych benefitów pozapłacowych. Oferują karnety sportowe, karnety na wydarzenia kulturalne. Inwestują w rozwój pasji swoich pracowników, dbając o work life balance. Nie można nie wspomnieć o wynagrodzeniu. Pracodawcy z sektora BPO/SSC potrafią docenić kompetencje i umiejętności pracowników. Oferują również atrakcyjny system premiowy. Jeśli więc wciąż zastanawiamy się, czy warto związać się z tym sektorem, podpowiadamy – warto!