Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

StRuNa 2022 – przygotowania czas zacząć

Skala i różnorodność ruchu naukowego w Polsce to fenomen w skali światowej. Koła naukowe oraz zespoły projektowe tworzą na uczelniach drugi obieg działalności dydaktycznej i naukowej, często bardziej dynamiczny i kreatywny od tego pierwszego, oficjalnego. Ukoronowaniem aktywności studentów i doktorantów poza formalnym tokiem studiów jest ogólnopolski konkurs StRuNa.

Najciekawsze projekty kół naukowych i innych zorganizowanych grup studentów zrealizowane pomiędzy 1 października 2021 r. a 30 września 2022 r. zobaczymy na scenie podczas finału 12. edycji konkursu. Już teraz warto gromadzić dokumenty, zdjęcia i rekomendacje, które mogą stać się załącznikami do zgłoszeń konkursowych.

Wśród jedenastu kategorii konkursowych jest siedem nazywanych projektowymi:

– Projekt Roku 2022,
– StRuNa-EKO 2022,
– StRuNa-ART 2022,
– StRuNa-HUMAN 2022,
– StRuNa-MED 2022,
– StRuNa-SCIENCE 2022,
– StRuNa-TECH 2022

oraz cztery nazywane podmiotowymi, w których oceniane będą nie tylko projekty, ale całokształt działań koła w danym roku akademickim:

– Koło Naukowe Roku 2022,
– Opiekun Naukowy Roku 2022,
– StRuNa-MEDIA 2022,
– Debiut Roku 2022.

Finały konkursu odbędą się 12 listopada 2022 r. w Warszawie. Uczestnicy wystąpią przed 14-osobowym gremium składającym się z przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Poszczególne występy będą podstawą do przygotowania krótkich filmów na temat najciekawszych projektów realizowanych przez studentów i doktorantów. Nagrody, statuetki i wyróżnienia w konkursie zostaną wręczone podczas Gali Finałowej z udziałem rektorów, dziennikarzy oraz przedstawicieli ministerstwa i innych instytucji odpowiedzialnych za wspieranie młodych naukowców i zespołów badawczych. Przedstawicielka jury, dr Adriana Bartnik- -Małek, powiedziała: Bardzo się cieszę, że po zdalnych finałach konkursu z 2020 r. i hybrydowych z 2021 r. wracamy wreszcie do spotkań w cztery oczy z najbardziej kreatywnymi studentami w Polsce. Widziałam wszystkie stacjonarne edycje konkursu z lat 2011–2019 i wiem, że tylko w tamtych warunkach czuć było atmosferę wielkiego święta ruchu naukowego.