Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenci i absolwenci na rynku pracy

Jakie obawy związku wejściem na rynek pracy mają młodzi Polacy? Jak kształtują się ich oczekiwania? Na co zwracają uwagę, wybierając pracodawcę, co jest dla nich najważniejsze miejscu pracy? Na te pytania odpowiada raport „Młodzi Polacy na rynku pracy 2021”, zrealizowany przez PwC, Well.hr Absolvent Consulting.

Pierwsza edycja badania powstała 2020 roku – miała ona na celu zbadanie, jak postawy oczekiwania młodych ludzi kształtowała niepewność związana „nową normalnością”. Po upływie roku postanowiono sprawdzić, jak studenci absolwenci oceniają swoje możliwości na rynku pracy, co wpływa na ich decyzję przy wyborze zatrudnienia, jaki sposób sprawdzają informację na temat pracodawcy, jakie kompetencje są według nich najważniejsze popandemicznej rzeczywistości oraz jak COVID-19 wpłynął na ich postawy oczekiwania.

Kto wziął udział w badaniu?

Badanie zostało zrealizowane w marcu i kwietniu 2021 roku, wzięło w nim udział 2500 studentów (75,9%) i absolwentów (24,1%) wyższych uczelni. Wśród ankietowanych przeważały kobiety (63%), mężczyźni byli w mniej liczną grupą (37%). Respondenci byli w wieku: do 20 lat (5,5%), 21 do 24 lat (38,5%), 25–26 lat (18,6%), 27 lat i więcej (37%). Wśród badanych przeważały osoby studiujące (33,5%), łączące studia z pracą (39,1%) oraz wyłącznie pracujące (22,7%). Niewielki procent nie studiuje ani nie pracuje – 4,6%.

Jak młodzi Polacy oceniają swoje możliwości na rynku?

Jak wynika z badania, prawie połowa badanych (48,7%) ocenia, że w związku z pandemią ich możliwości na rynku pracy uległy pogorszeniu. 32,9% cechuje się większym optymizmem i deklaruje, że ich szanse są takie same, jak przed COVID-19.Prawie 1/5 młodych Polaków (18,4%) deklaruje, że pandemia sprawiła, że ich szanse na rynku pracy są większe.

Kluczowe kompetencje

Młodzi Polacy uważają, że w przyszłości najważniejszymi kompetencjami będą otwartość i szybka adaptacja do zmian, łączenie różnych umiejętności, szybkie uczenie się oraz umiejętności z obszaru IT – ich znaczeni znacznie wzrosło w związku z przyśpieszoną cyfryzacją w okresie pandemii. Ankietowani uważają również, że te umiejętności to ich zalety:  23,3% ocenia, że szybkie uczenie się nowych rzeczy jest ich mocną stroną, 17,5% uważa, że potrafi łączyć różne umiejętności, 12,4% podaje, że otwartość na zmiany i szybka adaptacja do nowych warunków to ich zalety.

Co jest w pracy najważniejsze?

Młodzi Polacy wolą stabilne zatrudnienie (77,5%) niż pracę na własny rachunek, przedkładają także możliwość utrzymania balansu między pracą, a życie prywatnym (58%) nad wysokie zarobki. W relacji z szefem poszukują autorytetu (62%), nie koleżeństwa (28%). Sukcesem zawodowym jest praca, która jest pasją (36,3%), mają o nim świadczyć także wysokie zarobki (17,3%), łączenie pracy z podróżowaniem (11,9%), stanowisko eksperta czy prowadzenie własnej firmy (9%).

 

Pandemia nie obniżyła aspiracji płacowych młodych Polaków. Przeciwnie , ich oczekiwania dotyczące wynagrodzenia netto, które byliby skłonni zaakceptować, rozważając ofertę pracy, nawet nieco wzrosły. Mediana oczekiwań kształtowała się na poziomie 4 500 zł netto – w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku wzrosła o 500 zł. Co ciekawe, mężczyźni podawali wyższe oczekiwania finansowe, a najniższe (4 000 zł) deklarowali kierunków społecznych i ścisłych, najwyższe (5 000 zł) kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych.

Na co młodzi ludzie zwracają uwagę przy wyborze pracy?

Najważniejszy jest dla nich profil działania i branża, w której funkcjonuje firma (97,2%), równie ważny jest poziom wynagrodzenia (93,6%). Młodzi ludzie zwracają również uwagę na opinie na temat pracodawcy w internecie (sprawdza to 85,8% ankietowanych) oraz ofertę benefitów dla pracowników (74,9%).

Dla 73,6% badanych ważna jest lokalizacja firmy i wygląd biura, a 71,5% polega na opiniach znajomych. 70,6% szuka informacji na stronie karierowej pracodawcy.

Bardzo istotne stały się także kwestie związane z bezpieczeństwem – aż 68,9% młodych ludzi sprawdza rozwiązania, jakie pracodawca wprowadził w okresie pandemii. Dla wielu nadal istotne są wartości firmowe (65,6%), a także misja i wizja (63,9%).

Nie bez znaczenia pozostaje wizerunek pracodawcy w mediach społecznościowych (63,5%) oraz informacje o liderach i pracownikach firmy (47,6%).

Jakie cechy powinien mieć dobry pracodawca?

Dla młodych Polaków najważniejsze u potencjalnego pracodawcy jest to, jak wdraża nowych członków zespołu – rolę onboardingu podkreśliło aż 59,8% ankietowanych. Badani kierują się także opinią znajomych (50,2%), zwracają uwagę na ofertę benefitów (46,1%), a także na transparentne informowanie o wynagrodzeniach w ogłoszeniach o pracę (45,7%). Wg studentów i absolwentów dobry pracodawca powinien także dbać o rozwój kadry: prowadzić szkolenia/spotkania online, (42,8%), warsztaty na uczelniach lub w swojej siedzibie (32,4%). Doceniają także proaktywną postawę wobec studentów i udział w targach pracy (30,2%). Na młodych Polakach nie robią wrażenie firmy, które stosują chatboty (1,6%) czy współpracują z blogerami i infuencerami (4%).

Kluczowe benefity

Dla pracowników wchodzących na rynek pracy ważne są świadczenia pozapłacowe cenione także przez ich bardziej doświadczonych kolegów: dostęp do szkoleń (48,5%), elastyczne godziny pracy (38,7%), ubezpieczenie zdrowotne (34%), możliwość pracy zdalnej (33,7%) czy prywatna opieka medyczna (33,2%). Jako kolejne istotne benefity ankietowali wskazali: dostęp do nowoczesnych technologii (17,4%), dofinansowanie do sportu (15,5%), rozwój pasji pracowników (11,9%). Najmniej ważne okazały się: dopłata do kosztów ponoszonych na internet i prąd (7,6%), imprezy organizowane przez pracodawcę (6,6%), wsparcie psychologiczne (6,6%), dofinansowanie dojazdów do pracy (6,1%), wyposażenie stanowiska pracy w domu (5,3%).