Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studia z przyszłością! Wybierz perspektywiczny kierunek na AGH!

Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zatwierdził w grudniu
2020 r. program nowych studiów stacjonarnych II stopnia o profilu praktycznym (studia dualne) na kierunku studiów Inżynieria Naftowa i Gazownicza (INiG), prowadzonych wspólnie z GAZ-SYSTEM na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu (WWNiG).

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów o specjalistycznych kwalifikacjach zawodowych, którzy będą uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań branży energetycznej. Opracowany we współpracy ze spółką program studiów przygotuje absolwentów do realizacji zadań rozwojowych, a dzięki rozbudowanemu zakresowi praktyk zawodowych absolwenci zdobędą także wiedzę i umiejętności wykorzystywane przy eksploatacji obiektów gazowej sieci przesyłowej.

Studia przyszłości

Właśnie te studia o profilu technicznym mogą być podstawą stabilizacji w życiu zawodowym. Zapewnią również możliwości samorealizację oraz uczestnictwa w projekcie transformacji energetycznej, w którym gaz stanowi kluczową rolę. Po ukończeniu tego kierunku studiów absolwenci będą mogli odnaleźć się w miejscach pracy związanych nie tylko z przesyłem gazu, ale także wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze źródłami energii o neutralnym wpływie na środowisko. Efektywne wykorzystanie paliwa gazowego, stabilizującego działanie OZE, jest warunkiem dostosowania miksu energetycznego Polski do wymogów unijnych w zakresie ochrony klimatu. Są to działania obliczone na następne kilkadziesiąt lat.

Dodatkową istotną kwestią jest praktyczna strona zajęć i zdobycie kluczowych umiejętności, niezbędnych do pracy w sektorze energetycznym. Dzięki uzyskanemu doświadczeniu i kwalifikacjom absolwent tego kierunku będzie dla przyszłego pracodawcy profesjonalnym pracownikiem, przygotowanym zarówno teoretycznie jak i praktycznie.

Dodatkowe plusy

Ukończenie studiów na kierunku INiG uprawnia także absolwentów m.in. do ubiegania się o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

Studia dualne dla 12-20 studentów zostaną uruchomione od semestru letniego 2021 r.

Zainteresowanych nimi studentów zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem kierunku:

https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/1/1/16/1/5/18/144         

Transformacja energetyczna w Polsce    

Polska realizuje ambitny plan uzyskania niezależności energetycznej m.in. dzięki inwestycjom w branży gazowniczej, takim jak Baltic Pipe łączący Polskę z Szelfem Norweskim, rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu czy projekt terminalu pływającego w rejonie Gdańska. Do budowy tych inwestycji, a potem ich eksploatacji
GAZ-SYSTEM potrzebuje 
wyspecjalizowanej kadry. Cieszę się, że Akademia Górniczo-Hutnicza wspólnie ze spółką przygotowała poświęcony branży program studiów, w ramach którego przyszli gazownicy będą się kształcić także praktycznie – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.  – W ten sposób zwiększamy naukowy potencjał techniczny polskich inżynierów – dodał Naimski.

Dzięki uczestnictwu w studiach z profilowanym programem zawodowym i praktykom w GAZ-SYSTEM absolwenci będą lepiej przygotowani do podjęcia pracy w firmach z sektora gazowniczego. Naszym celem jest współpraca ze specjalistami, którzy obsłużą w przyszłości powstającą infrastrukturę gazową. Najlepsi znajdą możliwość podjęcia zatrudnienia lub odbycia staży w spółce – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes GAZ-SYSTEM.

W ostatnich kilku latach popyt na gaz ziemny, transportowany siecią GAZ-SYSTEM, wzrósł o ponad 30%, a wdrażane w krajach UE ograniczanie emisji szkodliwych substancji dodatkowo zwiększy zapotrzebowanie na ten surowiec w celu niskoemisyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Plany inwestycyjne GAZ-SYSTEM przewidują wybudowanie ponad 2000 km przesyłowych gazociągów wysokiego ciśnienia do 2025 r., co nadaje wymiar praktyczny współpracy z WWNiG AGH w zakresie przygotowywania specjalistycznej kadry.