Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Uczelnie w okresie pandemii

Zajęcia w trybie zdalnym, egzaminy, zaliczenia oraz obrony prac licencjackich, magisterskich i doktorskich online, przedłużenie ważności legitymacji studenckich bez konieczności stawienia się na uczelni – to niektóre z wprowadzonych rozwiązań mających usprawnić działania uczelni.

 

Ograniczenia w zakresie działalności uczelni zaczynają być stopniowo znoszone, jednak nadal, według zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszystkie zajęcia, które mogą odbywać się zdalnie, muszą być przeprowadzane w takiej formie. Od 25 maja obowiązują wyjątki od tej zasady. Zajęcia na ostatnim roku studiów (zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia czy jednolitych studiów magisterskich) mogą się odbywać tradycyjnie (w siedzibie uczelni lub w jej filii). W siedzibie uczelni mogą odbywać się także zajęcia, które ze względu na swoją specyfikę, nie mogą być przeprowadzone w warunkach online. Nalezą do nich zajęcia laboratoryjne, zajęcia prowadzone w warunkach symulowanych, ale także zajęcia realizowane w formie praktyk zawodowych studentów.

 

Legitymacje nadal ważne

 

Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni, termin ważności legitymacji upływa po 60 dniach od 30 września 2020 r.

 

Zalecenia środowiskowe

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”. Zalecenia zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, a zaproponowane rozwiązania skonsultowano z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów. Rekomendacje te nie mają jednak charakteru obowiązkowego – dokument ten ma stanowić wskazówki, punkt wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur dostosowanych do potrzeb każdej uczelni, zgodnie z jej specyfiką i indywidualnymi uwarunkowaniami. Ministerstwo zaleca jednak kontynuowanie przeprowadzania zajęć w trybie zdalnym, we wszystkich przypadkach, które nie wymagają fizycznej obecności studentów na uczelni i korzystania ze znajdującego się tam wyposażenia. W sytuacji, gdy zajęcia będą musiały odbywać się modelu tradycyjnym, należy zadbać o rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo i minimalizujące ryzyko zakażenia.

W dokumencie opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego znalazły się zalecenia dotyczące m.in.: zapewnienia wsparcia psychologicznego studentów, doktorantów i pracowników uczelni, przystosowania budynków, pomieszczeń administracyjnych i sal dydaktycznych, powierzchni ogólnodostępnych, bibliotek, czytelni czy stołówek. Eksperci przygotowali także wskazówki w zakresie przeprowadzania zdalnie zajęć, realizowania praktyk studenckich, prac dyplomowych, rekrutacji czy działalności akademików. Pełna treść dokumentu jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni

 

Student sam w domu

 

Parlament Studentów RP zainicjował akcję „Student sam w domu”, której celem jest zachęcenie studentów do zachowania zasad dystansu społecznego i pozostania w domach. Nie oznacza to, że musimy się w tym czasie nudzić. Na stronie wydarzenia na Facebooku regularnie pojawiają się bezpłatne szkolenia online, Parlament Studentów RP poleca również wiele innych aktywności: wirtualne muzea, transmisje przedstawień operowych i teatralnych, koncertów, biblioteki, bazy danych i książki dostępne online czy ciekawe podcasty i audycje. Studenci przygotowali również listę inspirujących blogów i portali, dzięki którym bez wychodzenia z domu możemy poszerzyć swoją wiedzę na temat zarządzania czasem, marketingu, finansów, prowadzenia social mediów, innowacyjnych projektów czy prowadzenia biznesu. Na stronie Parlamentu Studentów RP znajdziemy także listę polecanych seriali, kanałów na YT czy aplikacji – każdy znajdzie coś dla siebie.

 

Jak będzie wyglądał rok akademicki 2020/2021? Warto na bieżąco śledzić rozporządzenia –przedstawiamy Wam listę przydatnych linków.

 

 

Autor: Pola Szczepańska