Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zaplanuj karierę w bankowości

Świadome zaplanowanie ścieżki kariery to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Tylko wiedza na temat tego, w jakim kierunku chcemy podążać i sukcesywne realizowanie wyznaczonych celów pozwoli osiągnąć satysfakcję zawodową.

Sektor bankowy w Polsce przeżywa obecnie duże zmiany. Banki dokonują fuzji, łącząc swoje struktury, i skupiają się na rozwijaniu nowych usług. To pociąga za sobą zapotrzebowanie na pracowników i to z różnym doświadczeniem i różnymi umiejętnościami. – Bankowość jest niezwykle ciekawym miejscem do rozwoju, w którym praktycznie każdy kierunek studiów i zdobyta wiedza mają szansę być wykorzystane w pracy – potwierdza Aneta Czernek, Antal Banking & Insurance, Antal.

 

Idąc po omacku, idziemy donikąd

Aby odnieść sukces w branży bankowej, przygodę z nią warto zacząć od zaplanowania ścieżki kariery. – Planowanie kariery jest jednym z jej kluczowych elementów oraz czynnikiem, który jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Najistotniejsze jest to, aby określić swoje najmocniejsze strony i zgodnie z nimi wyznaczyć cele krótko i długoterminowe. Jest to bardzo istotne, gdyż pozwala nam utrzymać niezbędną motywację do działania i umożliwia zauważanie progresu. Człowiek jest taką istotą, która do działania potrzebuje poczucia sensowności owego wysiłku, poczucia przybliżania się do wyznaczonego celu i działania według planu. Idąc po omacku, idziemy donikąd – twierdzi Adrian Szafrański, psycholog biznesu, wykładowca, trener umiejętności psychospołecznych.

Usiądź i pomyśl

Planowanie kariery to podróż w czasie. Należy zastanowić się, gdzie widzielibyśmy siebie za kilka lat. – Świadomie planując swoją karierę, należy rozważać różne opcje. Szukać swojej ścieżki zawodowej, ale też zastanowić się, czy będziemy pasować do danej organizacji pod względem wyznawanych wartości, czy zależy nam na pracy w organizacji, gdzie silnym elementem jest społeczność, czy bardziej skupiamy się na indywidualnym rozwoju. Rozważmy także ofertę pracodawcy, patrząc na konkrety: jak blisko naszego domu znajduje się biuro, na jakie benefity możemy liczyć. Na znalezieniu wspólnej płaszczyzny zależy nie tylko nam, ale i pracodawcy. Pracownicy, którzy czują się na swoim miejscu w organizacji, rzadziej zmieniają pracę, są bardziej zaangażowani, a ich praca sprawia im większą przyjemność – mówi Gabriela Różańska, Research Executive z Employer Branding Institute.

Zacznij od stażu

Dobrym sposobem na sprawdzenie tego, czy dane przedsiębiorstwo odpowiada naszym wymaganiom, są staże i praktyki. – Nie każdy młody człowiek, będący w trakcie studiów wie, co dokładnie chciałby robić i w jakiej branży się rozwijać. Branie udziału w stażach czy praktykach ma te ogromną zaletę, iż pozwala przyjrzeć się pracy na różnych stanowiskach, sprawdzić, czy obowiązki, jakie łączą się z daną pracą wydają nam się ciekawe i rozwijające, wyobrazić sobie siebie pracującego w danym dziale – mówi Marta Prokopek-Pyśk, doradca zawodowy z Sekcji ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami Szkoły Głównej Handlowej. Szczególnie atrakcyjne mogą być staże międzywydziałowe. – Podczas takiego stażu studenci mają szansę przyjrzenia się pracy w różnych działach organizacji, podejmują obowiązki zawodowe z różnych obszarów. Ta wiedza pomaga często uniknąć błędów w podejmowanych wyborach zawodowych, daje nam bowiem realistyczny obraz pracy na danym stanowisku, nierzadko różny od wcześniejszego obrazu wyobrażeniowego. Kolejnym atutem podejmowania praktyk/staży jest nabycie konkretnych umiejętności, obycia biznesowego, świadomości organizacyjnej. To daje nam przewagę konkurencyjną w trakcie procesów rekrutacyjnych i jest argumentem, który może przeważyć na naszą korzyść podczas wyboru kandydata – mówi Marta Prokopek-Pyśk z Sekcji ds. Relacji ze Studentami i Absolwentami Szkoły Głównej Handlowej.

Dopasuj ofertę pracy do umiejętności

Bankowość jest sektorem niezwykle różnorodnym. Dlatego podczas planowania kariery, warto zastanowić się nad wyborem obszaru, w którym chcielibyśmy się rozwijać. – Im wcześniej zdecydujemy, w jakim obszarze chcemy się rozwijać, a może być to obszar związany z obsługą klienta w tym klienta indywidualnego czy korporacyjnego, zajmowanie się z zagadnieniami takimi jak marketing, IT, zarządzanie ryzykiem, tym lepsze mamy możliwości na to, żeby się szkolić, kształcić w określonej tematyce. Bo jeżeli jesteśmy bankowcami uniwersalnymi, to nie jesteśmy specjalistami w niczym – twierdzi Urszula Wiśniewska, dyrektor programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Awansuj pionowo

Odpowiednie zaplanowanie ścieżki kariery może znacząco przyczynić się do zdobywania kolejnych szczebli zawodowej drabiny. W branży bankowej najbardziej popularne są awanse pionowe, czyli zdobywanie stanowisk hierarchicznie wyższych. – Aktualnie dobrze zarządzane struktury bankowe mają na celu tak wpłynąć na pracownika, aby ten po zdobyciu doświadczenia, w momencie decydowania o dalszym rozwoju w obranym przez siebie konkretnym kierunku, nie szukał pracy na zewnątrz, lecz jasno komunikował się ze swoim przełożonym i HR-em. Banki bardzo mocno inwestują w programy zarządzania talentami, które mają na celu zdiagnozowanie kompetencji wśród osób będących już pracownikami, w celu zarządzania ich karierą w organizacji. Nie jest tajemnicą, że takie działania są bardziej efektywne i tańsze. Najłatwiej awansować w banku właśnie poprzez stanowiska najniższego szczebla – pracownik buduje u siebie odpowiednia perspektywę dla późniejszych aktywności, co jest tym bardziej cenne. Świadomość departamentów HR, dotycząca umiejętnego zarządzania personelem jest coraz większa – już w kilku bankach możemy obserwować zjawisko, kiedy to rekrutacja na wyższe stanowiska prowadzona jest wewnętrznie – mówi Aneta Czernek z Antal.

Warto więc poświęcić czas na zaplanowanie ścieżki kariery. Ukierunkowane oraz usystematyzowane działania pomagają w zwiększeniu własnej konkurencyjności oraz efektywnym kształtowaniu życia zawodowego. Świadome zaplanowanie ścieżki kariery to pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Tylko wiedza na temat tego, w jakim kierunku chcemy podążać i sukcesywne realizowanie wyznaczonych celów pozwoli osiągnąć satysfakcję zawodową.

Justyna Sobolak

Foto: Shutterstock