Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zdrowie Psychiczne Studentów – raport Centrum Analiz NZS

Kwestie związane ze zdrowiem psychicznym dość często stanowią temat tabu i są lekceważone, a problemy natury psychicznej są bardzo poważne i powinny być traktowane na równi z innymi dolegliwościami zdrowotnymi.

Pandemia, z którą przyszło nam się mierzyć, jeszcze bardziej pogłębia ten problem. Zamknięcie w domu lub mieszkaniu, praca i nauka zdalna, brak bezpośredniego kontaktu z przyjaciółmi i znajomymi, zamknięte restauracje i kawiarnie – to wszystko w dłuższej perspektywie najpewniej odbije się negatywnie na zdrowiu psychicznym wielu ludzi, w tym także studentów.

 

Temat zdrowia psychicznego studentów stał się przedmiotem badania Centrum Analiz Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii. Wyniki ich badań i obserwacji można znaleźć w raporcie pt. „Zdrowie psychiczne studentów”, dostępnym na stronie: https://nzs.org.pl/blog/zdrowie-psychiczne-studentow-raport-centrum-analiz-nzs/