Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zielone uczelnie stawiają na bioróżnorodność

Uczelnie mogą być miejscem przyjaznym nie tylko dla ludzi, lecz także dla zwierząt i roślin. W ramach ochrony bioróżnorodności część ośrodków zdecydowała się na inwestycje w drobną infrastrukturę, która ułatwia współistnienie różnych gatunków na uniwersyteckich kampusach, a przy okazji ogranicza negatywne skutki zmiany klimatycznej dla fauny i flory. Choć sama ochrona bioróżnorodności nie powstrzyma katastrofy klimatycznej, zachwianie równowagi ekosystemów ma już teraz poważne skutki dla życia na Ziemi i stanowi ważkie wyzwanie etyczne. Podtrzymywanie i rozszerzanie zasięgu terenów zielonych przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz zwiększa komfort życia ludzi. Uczelnie są często zainteresowane inwestycjami w tym zakresie.

  1. Pasieki

Najczęściej deklarowanym rozwiązaniem było zakładanie pasiek. Pszczoły są niezwykle ważnym, a jednocześnie zagrożonym elementem ekosystemu. Oprócz bycia częścią łańcucha pokarmowego zajmują się także zapylaniem, co podtrzymuje roślinność – i w konsekwencji wszystkie inne gatunki – przy życiu. Jednocześnie owady te padają ofiarą zanieczyszczeń powietrza, utraty siedlisk, stosowania toksycznych nawozów i pestycydów, więc ich populacja systematycznie się zmniejsza. Tworząc bezpieczne schronienia, uczelnie pomagają w zachowaniu gatunku, a jednocześnie podnoszą społeczną świadomość dotyczącą wagi tego zagadnienia. Pasieki funkcjonują w pilskim oddziale Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego (pod uroczą nazwą Beeblioteka) oraz na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

  1. Domki dla jeży

Domki dla zwierząt innych gatunków (np. lisów czy jeży) ułatwiające przetrwanie zimy zbudowały także Uniwersytet Łódzki czy Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Jednak najciekawszy przykład, łączący bioróżnorodność z działaniem artystycznym, to projekt domków dla jeży JeżOsiedle autorstwa Ewy Czekaj-Kamińskiej. Jej instalacja odwzorowuje układ budynków Akademii Górniczo-Hutniczej, na terenie której jeże mogą zimować. Instalacja powstała przy użyciu naturalnych materiałów, np. liści zebranych z kampusu.

  1. Odzyskiwanie wody

Coraz częstszą praktyką na uczelniach jest korzystanie z deszczówki. Wody ze zbiorników retencyjnych na terenie kampusów są wykorzystywane do podlewania roślin. Uczelnie ponadto zamierzają zwiększyć ilość uzdatnianej wody oraz udostępnić swoim pracownikom bidony z filtrami, by zachęcić ich do picia kranówki. Podobne instalacje można znaleźć np. na Uniwersytecie Łódzkim w parku kieszonkowym.

  1. Łąki kwietne i nasadzenia

Powtarzającą się praktyką były wysiewy łąk kwietnych. Ta półdzika forma jest szczególnie przyjazna ekologii – skuteczniej niż typowe ogrody i parki radzi sobie z przetwarzaniem dwutlenku węgla oraz stanowi lepszy dom dla fauny i flory. Działania w tej materii zadeklarował Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Łąki kwietne to niejedyne formy zazieleniania. Wiele uczelni wyjściowo dysponuje piękną florą, o którą musi dbać. Świetnym przykładem są tu działania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które w ostatnich latach rozbudowały swoje ogrody. Obie uczelnie, obok Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, zadeklarowały także dodatkowe nasadzenia drzew i innych roślin. Florę można rozwijać również przez tworzenie zielonych ścian (np. sadząc rośliny pnące, takie jak bluszcz).

 

Tekst powstał na podstawie informacji zebranych przez ekoKOALICJĘ na rzecz ekoUCZELNI (ekouczelnie.pl).