Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

10 000 złotych na własny biznes!

Innowacyjne podejście do biznesu, realność realizacji projektu, adekwatność kosztów do rzeczywistości, szansa na sukces i perspektywy rozwoju – to elementy, które weźmie pod uwagę kapituła przyznając 10 000 złotych nagrody w już VII edycji Konkursu na najlepszy Biznesplan organizowany przez Fundację BRE Banku i Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

Konkurs kierowany jest do  osób do 30 roku życia, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, a w szczególności do studentów – osób o największym potencjale wiedzy, kreatywności i innowacji, który odpowiednio zagospodarowany może stać się w przyszłości dominującym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy naszego kraju.

 

Aby wziąć udział w Konkursie należy spisać swój pomysł na biznes wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.biznesplany.pl.

 

Po zebraniu wszystkich prac każdy inkubator typuje najlepsze biznesplany, następnie są one przekazywane do centrali AIP, gdzie następuje pierwsza selekcja na podstawie której wybieranych jest kilkadziesiąt najlepszych prac. Kolejnej i ostatecznej oceny pracy dokonuje Kapituła Konkursowa, która wyłania laureatów. W efekcie 100 osób – autorównajlepszych biznesplanów rozpoczyna realizację swoich wymarzonych pomysłów, zakładając firmy w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Ponadto autorzy najlepszych biznesplanów otrzymają atrakcyjne nagrody.

 

Nagrodą główną jest Pakiet usług dla startujących w AIP, tytuł „Pomysł na Biznes Roku 2010” oraz  10 000 złotych. Nagroda za drugie miejsce to 5 000 złotych, a za trzecie miejsce: 3 000 złotych.

 

Ostatnim etapem  projektu będzie event podsumowujący wyniki projektu połączony z ogłoszeniem laureatów oraz prezentacją najciekawszych pomysłów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie panel dyskusyjny, w którym wezmą udział eksperci, przedstawiciele funduszy kapitałowych, inwestorzy, doświadczeni przedsiębiorcy, renomowani mentorzy oraz profesorowie przedsiębiorczości.

 
Więcej informacji na stronie: biznesplany.pl