Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Absolwenci wobec wyzwań świata pracy

25 maja br. odbędzie się konferencja pod hasłem „Absolwenci wobec wyzwań świata pracy”.

Organizatorami wydarzenia są Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego oraz Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy. Celem konferencji „Absolwenci wobec wyzwań świata pracy” jest promowanie działań zmierzających do integracji zawodowej absolwentów z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy oraz propagowanie i budowanie świadomości społecznej potrzeby kształcenia umiejętności w zakresie aktywnego i elastycznego planowania rozwoju edukacyjnego i zawodowego wśród absolwentów. Konferencja odbędzie się w godz. 9:30 – 13:30 w Auli Konferencyjnej Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie, przy ulicy Artyleryjskiej 3c (III piętro, sala nr 418).
 
Program konferencji „Absolwenci wobec wyzwań świata pracy”
 
9:30–9:45 Inauguracja konferencji
 
9:45–10:00 „Absolwenci wobec wyzwań świata pracy – wprowadzenie w problematykę obrad” (prof. dr hab. Ryszard Gerlach, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
10:00–10:30 „Przygotowanie absolwentów szkół zawodowych do elastycznych form zatrudnienia” (mgr Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
10:30–10:50 „Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy” (mgr Renata Tomaszewska-Lipiec, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
 
10:50–11:10 „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie warmińsko-mazurskim w 2006 roku – raport z najnowszych badań” (dr Alfred Czesla, Wojewódzki Urząd Pracy)
 
11:10–11:30 „Obowiązki pracodawcy dotyczące zatrudniania pracowników” (referent prawny Edyta Gietka, Państwowa Inspekcja Pracy)
 
11:30–11:50 „Sytuacja absolwentów na lokalnym rynku pracy– pomoc Urzędu Pracy w znalezieniu zatrudnienia” (Krystyna Dudzińska, Zastępca Dyrektora Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy)
 
11:50–12:20 Przerwa kawowa
 
12:20–12:35 „Pośrednictwo pracy w OHP szansą zatrudnienia dla absolwentów” (Marek Obrębski, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP)
 
12:35–12:45 „Poradnictwo zawodowe jako forma wsparcia młodzieży wchodzącej na rynek pracy” (Joanna Domańska, Menedżer Wojewódzkiego Forum Realizacyjnego Platformy Programowej OHP dla Szkoły)
 
12:45–13:00 „Akademickie Biuro Karier jako miejsce aktywizacji zawodowej szansą dla studentów i absolwentów na aktywne i efektywne wejście na współczesny rynek pracy” (Anna Suchorab, Kierownik Ośrodka Aktywizacji Zawodowej Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T.Kotarbińskiego)
 
13:00–13:20 „Prognozy ilościowe i jakościowe dotyczące zatrudnienia w przedsiębiorstwach działających na Warmii i Mazurach” (Wojciech Szalkiewicz, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. T.Kotarbińskiego)
 
13:20–13:30 Podsumowanie konferencji (prof. dr hab. Ryszard Gerlach)