Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Aplikacja po angielsku

W dniu 4 czerwca odbędą się warsztaty pt. „Jak pisać dokumenty aplikacyjne w języku angielskim”, organizowane przez Biuro Karier Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego we współpracy z firmą Warsaw Study Centre.

Na warsztatach pt. „Jak pisać dokumenty aplikacyjne w języku angielskim” zostaną poruszone następujące tematy: jakimi zasadami kierujemy się pisząc CV i listy motywacyjne po angielsku; jakie są różnice pomiędzy stylem polskim i angielskim; jakie wyrażenia po angielsku używane są standardowo, a czego należy unikać oraz jakie najczęstsze błędy powodują, że nasze CV pozostaje niezauważone. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.
Warsztaty odbędą się 4 czerwca w godz. 13:00–14:30 na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, na parterze w sali kinowej w Łączniku. Zajęcia poprowadzi Luiza Wójtowicz-Waga, Dyrektor ds. nauczania w Warsaw Study Centre. Warsztaty są bezpłatne.
Zapisy w Biurze Karier trwają do 1 czerwca 2007 r. do godziny 15:00 drogą telefoniczną lub mailową.
 
Biuro Karier
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
00-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
tel. 022 561 90 06
fax. 022 561 90 09