Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Badania na temat wolontariatu

W 2006 roku 21,9%, czyli ok. 6,6 milionów dorosłych Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych. Choć to 2 razy więcej niż w roku 2001, w tym roku po raz pierwszy od dawna rozwój wolontariatu został zatrzymany.

Przedstawiamy podstawowe fakty pochodzące z najnowszych badań wolontariatu w Polsce:

Kim są wolontariusze?

Najwięcej wolontariuszy jest wśród osób z wyższym wykształceniem. Tak jak w poprzednich latach, w 2005 roku najczęściej w wolontariat angażowały się osoby młode (studenci i uczniowie). Zdecydowanie rzadziej były to osoby powyżej 55 roku życia.

Komu pomagają?

Wolontariusze najczęściej wspierają swoją pracą:

– organizacje i grupy pomagające najuboższym

– organizacje i ruchy religijne, parafialne

– organizacje i grupy działające w sferze edukacji i wychowania

Dlaczego to robią?

Najczęstszym powodem pracy społecznej są dla wolontariuszy ich moralne, religijne i polityczne przekonania (mówi o nich 50% respondentów, o 14% mniej niż rok temu). 27% angażuje się w wolontariat, licząc na odwzajemnienie pomocy w przyszłości. 21% podjęło pracę społeczną ze względu na zainteresowania i przyjemność z jej wykonywania.

Ile czasu pracują?

Nie zwiększa się liczba Polaków zaangażowanych w pracę wolontariacką. Nie zwiększa się również, a wręcz zmniejsza, liczba godzin na nią poświęcanych – tylko codziesiąty wolontariusz przepracował społecznie w ostatnim roku więcej niż 19 dniroboczych (150 godzin) – w 2005 roku wolontariuszy deklarujących takie zaangażowanie było dwa razy więcej.

A jak to wygląda na świecie?

Na 17 krajów europejskich biorących udział w badaniu European Social Survey Polska zajęła 13 miejsce pod względem zaangażowania wolontarystycznego.

„Wolontariat to nie tylko działanie, ale też postawa. Wolontariusze są bardziej otwarci i skłonni do brania spraw we własne ręce” – uważa Marta Gumkowska ze Stowarzyszenia Klon/Jawor, współautorka badań. Z badań wynika, że Polacy zaangażowani w wolontariat zdecydowanie częściej niż pozostali skłonni są zgadzać się z opinią, że zwykli obywatele działając wspólnie mogą rozwiązać problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta.

Dane pochodzą z badania przygotowanego przez Stowarzyszenie Klon/Jawor i Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, zrealizowanego przez firmę SMG/KRC A Millward Brown Company. Badanie wykonano w dniach 17-21 listopada 2005 na losowej, reprezentatywnej próbie 1007 dorosłych Polaków. Zostało ono zrealizowane w ramach Programu Trzeci Sektor finansowanego przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe i Fundację im. Stefana Batorego.