Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Bezpieczne praktyki 2007

W dniach 13–15 czerwca w Poznaniu odbędzie się cykl szkoleń Pt. „Bezpieczne praktyki” dla osób zamierzających odbyć praktykę zawodową w roku 2007.

Szkolenia „Bezpieczne praktyki” odbędą się w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo. W czasie zajęć zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: prawo pracy, organizacja bezpiecznej pracy i pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych. Natomiast w ramach „Giełdy Praktyk” uczestnicy będą mogli nawiązać kontakty dotyczące praktyk, staży oraz pracy zarobkowej z przedstawicielami wybranych firm.
 

Źródło i więcej informacji na: www.cpk.put.poznan.pl