Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Cambridge Python – od pomysłu do pieniędzy

Każdy z nas marzy czasami o prawdziwej fortunie i własnym biznesie. Jak to osiągnąć – weź udział w prestiżowym konkursie „Cambridge PYTHON” i zrealizuj swoje marzenie i pomysł na biznes!

Przedsięwzięcie dotyczy stymulacji przedsiębiorczości akademickiej i jest kierowane głównie do studentów i młodych pracowników naukowych. Będzie ono realizowane z wykorzystaniem metod  z Cambridge. Ze strony polskiej projekt wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz sektor prywatny (firmy konsultingowe i tzw. kapitał wysokiego ryzyka).
 
W efekcie realizacji programu wyróżniające się projekty typu start-up będą mogły otrzymać finansowanie ze strony wysokiego ryzyka, dokładnie tak jak w Cambridge lub Dolinie Krzemowej.
 
Opisywany projekt ma na celu stworzenie pilotażowego programu mającego na celu propagowanie inkubacji przedsiębiorczości akademickiej wg wzorców brytyjskich opracowanych na Uniwersytecie w Cambridge. W tym celu planowane jest przeprowadzenie intensywnej akcji informacyjno-promocyjnej. Zakres tych działań obejmie m.in. uczelnie, instytuty badawcze oraz wszelkie organizacje akademickie. Promocja brytyjskiego modelu inkubacji przedsięwzięć high-tech będzie też kierowana do całego społeczeństwa dzięki współpracy z partnerami medialnymi. Komunikacja ta ma za zadanie zainteresować pojedyncze osoby do udziału w projekcie oraz zaprezentowania swoich pomysłów, które mogłyby zostać skomercjalizowane. W centrum zainteresowania projektu znajdują się przedsięwzięcia hi-tech z dziedziny Informatyki i Telekomunikacji (ICT – Information and Communication Technology).
 
Projekt istotnie różni się od innych już podejmowanych w naszym kraju inicjatyw promowania przedsiębiorczości. Za wzorcowy model koegzystencji nauki i przemysłu przyjęto występujący w Cambridge fenomen wykorzystujący wzajemne sprzężenie osiągnięć naukowych i firmy z branży hi-tech. Elementem „ekosystemu Cambridge”, który twórcy projektu uznali za najbardziej istotny jest odpowiednie zaangażowanie kapitału prywatnego (np. funduszy typu venture-capital) w proces inkubacji przedsiębiorczości. Autorzy projektu wychodzą z podstawowego założenia: „kapitał prywatny powinien być angażowany w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji”. Proponowany schemat działań umożliwi w przyszłości m.in. skuteczną realizację poszczególnych projektów w znacznie krótszym czasie.
 
Opisywany pilotażowy program ma na celu zbliżenie do siebie młodzieży akademickiej (pomysłodawców) i potencjalnych inwestorów w celu wypracowania wspólnego języka i poznania wzajemnych potrzeb oraz wymagań – mając przede wszystkim na uwadze właściwe przygotowanie projektów do przedsięwzięć biznesowych. Celem przedsięwzięcia jest udrożnienie kanału między kapitałem prywatnym a młodymi innowatorami reprezentującymi przedsiębiorczość akademicką.
 
Pilotażowy program zakłada przeprowadzenie konkursu dla projektów z obszaru ICT, których cechą wspólną będzie nieszablonowe wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz dobre przygotowanie od strony biznesowej. Na czas trwania konkursu uczestnicy będą mogli liczyć na doradztwo prawne, administracyjne, finansowe i merytoryczne. Wsparcie to będzie udzielane przez osoby dysponujące znacznym doświadczeniem w wyżej wymienionych dziedzinach.
 
Do współpracy, we wszystkich etapach realizacji programu pilotażowego zostaną zaproszeni finansiści z obszaru kapitału wysokiego ryzyka. Należy podkreślić, że zapewnienie takiego wsparcia jest niezbędnym warunkiem do opracowania projektów o właściwej jakości (tj. mogących zainteresować potencjalnego inwestora). W celu zapewnienia dostępu do niezbędnej wiedzy, m.in. z dziedziny informatycznej planuje się także zaangażować w program osoby ze świata biznesu posiadające znaczne doświadczenie praktyczne.
 
Główną nagrodą będzie możliwość realizacji zaproponowanego przedsięwzięcia na warunkach rynkowych w oparciu o finansowanie dostarczone przez współpracujący z projektem kapitał wysokiego ryzyka.
 
Projekt pilotażowy będzie trwał przez cały rok 2007. Taki sam okres jest też minimalnym czasem potrzebnym na realizacje pełnego cyklu od pomysłu do zdobycia finansowania przez zwycięskie projekty. Zakłada się, że sukces rocznego projektu pilotażowego pozwoli jego szersze rozwinięcie w następnych latach. Realizacja projektu wspierana jest przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, University of Cambridge, Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie, polskich inwestorów wysokiego ryzyka oraz kilka działających pro publico bono firm konsultingowych, m.in. studencką firmę ConQuest Consulting.
Więcej informacji na www.cambridgepython.pl