Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej

Jeśli mieszkasz i studiujesz w Poznaniu, szukasz atrakcyjnych ofert pracy, praktyk i staży- w znalezieniu ich pomocy udzieli Ci Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej.

Działania CPiK koncentrują się głównie w obszarze pośrednictwa pracy oraz doradztwa personalnego i zawodowego. Płaszczyzny, w których się specjalizuje to:
-gromadzenie, klasyfikacja i dostarczanie informacji o dynamice zmian
na rynku pracy,
-informowanie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,
– pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych,

– szkolenia i warsztaty na temat jak i gdzie szukać pracy, jak zwiększyć swoja wartość na rynku pracy,
– pośredniczenie w relacjach student-pracodawca oraz absolwent-pracodawca,
– prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów zainteresowanych znalezieniem pracy, praktyk, staży,
– prowadzenie bazy danych pracodawców oferujących pracę, praktyki, staże,
– organizacja bezpośrednich spotkań z pracodawcami,
-promowanie studentów i absolwentów na wielkopolskim rynku pracy,
jak również krajowym i zagranicznym,

– zagraniczne staże dla absolwentów w ramach programu Leonardo da Vinci.
Więcej informacji możesz uzyskać na stronie: www.cpk.put.poznan.pl
Oraz w siedzibie CPiK

ul. Św. Rocha 11 (budynek stołówki PP) 61-142 Poznań