Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dni Inwestycji

24 – 25 kwietnia 2007 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego będziemy mogli poszerzyć naszą wiedzę z zakresu inwestowania.

W ramach Dni Inwestycji w Warszawie odbędzie się szereg spotkań o tematyce finansowej połączonych z aktywnym udziałem gości ze świata biznesu W programie znajdują się: warsztaty prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin: fundusze inwestycyjne, rynek walutowy, instrumenty dłużne, wycena spółki, inwestowanie na rynkach międzynarodowych i jak zostać przedsiębiorcą.
W ramach Dni inwestycji odbędą się:
 
konferencja „Twoja przyszłość w twoich rękach. Jak inwestować, by cieszyć się życiem?” – Prowadząc dyskusję z doświadczonymi uczestnikami rynku kapitałowego chcemy odpowiedzieć na pytanie „jak odnieść finansowy sukces w Polsce?”. Na przykładzie naszych gości poznamy różne drogi do sukcesu – podkreślają organizatorzy. W konferencji udział wezmą prezesowie największych polskich firm, zarządzający bankami, funduszami inwestycyjnymi oraz analitycy rynkowi. Będą poruszane następujące tematy: Ocena perspektyw ekonomicznych kraju. Jak osiągnąć finansową wolność?, W co i jak inwestować, by w przyszłości cieszyć się życiem. Motyw oszczędzania. Motyw inwestowania. Dostępne sposoby na zabezpieczenie przyszłości. Programy oszczędnościowe. Indywidualne programy emerytalne, IKE – długoterminowego gromadzenia kapitału na przyszłe świadczenia emerytalne w ramach III filaru ubezpieczeń społecznych. Fundusze inwestycyjne. Gra na giełdzie – samodzielne gromadzenie kapitału na przyszłość. Rynek w Polsce – kierunki rozwoju
 
warsztaty – aby wiedzieć więcej. Zajęcia będą prowadzone w pięciu blokach tematycznych związanych z finansami: fundusze inwestycyjne i ubezpieczenia, wycena spółki, inwestowanie na rynkach międzynarodowych, jak zostać przedsiębiorcą oraz rynek walutowy. Zapisy na http://www.dniinwestycji.pl
 
targi finansowe przy auli A na Wydziale Zarządzania UW, które mogą być okazją do bliższego zapoznania się z ofertą oraz systemem działania różnych instytucji finansowych i organizacji związanych z zarządzaniem finansami. Na Targach Finansowych zaprezentowane zostaną oferty inwestycyjne i produktowe banków, funduszy inwestycyjnych, firm doradczych oraz oferty praktyk i staży kierowane do studentów.