Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dynamiczna kariera w branży agriculture

Rozmowa z Jarosławem Naturalnym, HR Manager Poland, ADM, oraz Radosławem Stasiukiem, Origination Manager Poland, ADM

Radosław Stasiuk, Origination Manager Poland, ADM: Branża handlu towarami rolnymi to nie tylko handel – to także procesy logistyczne, finanse, planowanie produkcji, IT etc. W większości międzynarodowych firm zajmujących się handlem i przetwórstwem płodów rolnych na globalną skalę można znaleźć wiele ciekawych, pełnych wyzwań i dających satysfakcję zajęć od powiadających zainteresowaniom młodych absolwentów nie tylko w kraju, ale także za granicą. Zainteresowani rozwojem zawodowym studenci i absolwenci są motywowani do nauki wielu zależności oraz uwarunkowań ekonomicznych i logistycznych w skali światowej, których opanowanie jest warunkiem skuteczności sukcesu w naszej branży.

 

Jarosław Naturalny, HR Manager Poland, ADM: W epoce globalizacji handel i przetwórstwo płodów rolnych już dawno przekroczyły granice krajów czy nawet kontynentów. W dzisiejszych czasach łodzi ludzie mają większą niż kiedykolwiek wcześniej możliwość zrobienia kariery i odniesienia sukcesu na skalę światową. Branża handlu płodami rolnymi jest branżą specyficzną i nieporównywalną do żadnej innej. Okiełznanie szeregu niewiadomych takich, jak np. pogoda i związane z nią urodzaje bądź nieurodzaje w produkcji rolnej wymuszają ciągłą obserwację i analizę otoczenia na wszystkich kontynentach 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Nowoczesne firmy z branży produkcji spożywczo-rolnej muszą ciągle myśleć o optymalizacji swoich procesów produkcyjnych, aby pozostać konkurencyjnymi na rynku. Podjęcie trafnych decyzji w tak niepewnym i szybko zmieniającym się otoczeniu wymaga specyficznych umiejętności i kompetencji od pracowników, zupełnie różnych od tych, jakie tradycyjnie wiązano do tej pory z branżą spożywczo-rolną. Zawody takie, jak handlowiec płodami rolnymi na rynkach lokalnych i światowych (trader), inżynier procesów produkcyjnych bądź kontroler finansowy poszczególnych jednostek biznesowych czy produktów, są szczególnie poszukiwane w naszej branży. Czy potencjał tego rynku w Polsce, pod kątem pracy dla studentów i absolwentów, jest duży? W jakich obszarach jest możliwość od bycia stażu czy też znalezienia pracy? Jakich  kwalifikacji oczekuje się od kandydatów?

Radosław Stasiuk: Handel produktami rolnymi jest prężnie rosnącym biznesem zarówno w Polsce, jak i w skali światowej. Polski handel rośnie głównie dzięki zwiększającej się wydajności i produkcyjności polskiego rolnictwa. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, a co z a tym idzie – ma dostęp do tego rynku i do rynków światowych. Potencjał polskiego rolnictwa nadal nie jest w pełni wykorzystany, a świat potrzebuje coraz więcej żywności. Handel żywnością, zwłaszcza produktami rolnymi jak zboża i nasiona oleiste, jest mocno zglobalizowany, a uczestnik takiego rynku jest uczestnikiem międzynarodowej sieci powiązań handlowych i gospodarczych. Można zatem założyć, że handlowiec w dużej firmie międzynarodowej jest uczestnikiem międzynarodowego rynku, który jest dynamiczny, konkurencyjny i ekscytujący przez swoją różnorodność. Młodzi absolwenci z Polski mają szansę zostać uczestnikami tych rynków, zatrudniając się w naszej branży, która jako jedna z niewielu oferuje im możliwości wyjazdów na długoterminowe staże poza granice Polski.

Jarosław Naturalny: Praca w skrajnie dynamicznym i międzynarodowym otoczeniu, w jakim funkcjonuje cała branża handlu płodami rolnymi, daje szczególną szansę dla przedstawicieli młodego pokolenia, głównie absolwentów kierunków ekonomicznych, rolniczych i technicznych także z Polskich uczelni, którzy w sposób dużo bardziej naturalny potrafią pracować w zmieniającym się otoczeniu, są otwarci na świat i nowe doświadczenia, są mobilni, znają kilka języków obcych i mają plan na swoją przyszłość. Właśnie dla takich osób firmy typu ADM tworzą zagraniczne długoterminowe programy stażowe, mające na celu wychowanie nowej kadry zawodowców będących w przyszłości stawić czoło wyzwaniom zmieniającego się dynamicznie otoczenia. Program firmy ADM jest unikatowy na rynku krajowym, gdyż w sposób ustrukturyzowany i długofalowy zapewnia młodym ludziom z Polski i innych krajów regionu Europy Centralnej i Wschodniej dostęp do zasobów wiedzy o nowoczesnym biznesie w branży agriculture, jednocześnie dając niepowtarzalną możliwość poznania szeregu lokalizacji w krajach, w których firma ADM funkcjonuje (w Europie, jak i w innych krajach na świecie, w tym w USA). Uczestnicy programu stażowego po krótkim przeszkoleniu w Polsce wyjeżdżają za granicę na wiele miesięcy, a nawet lat, pracując nad projektami korporacyjnymi lub lokalnymi specyficznymi dla krajów, w których staż się odbywa. Nie należy także zapominać o dużych potrzebach branży na pracowników zatrudnionych w kraju, którzy będą wspomagać stale rosnące potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku. Jestem pewien, że nowoczesny handel płodami rolnymi i przetwórstwo tych płodów jest idealnym miejscem pracy dla osób chcących aktywnie włączyć się zarówno w lokalny, jak i globalny rynek pracy. Na co powinien zwrócić uwagę student/absolwent szukający pracodawcy dla siebie w tej branży, w jaki sposób wybrać pracodawcę?

Radosław Stasiuk: Młodzi ludzie poszukujący pracy w naszej branży powinni być przygotowani na przyswojenie dużej ilości wiedzy i informacji na temat różnych zależności i uwarunkowań funkcjonowania biznesu w środowisku międzynarodowym. Powinni być gotowi do pracy w międzynarodowych zespołach i otwarci na możliwość pracy za granicą. Dobry pracodawca powinien zapewnić odpowiedni proces przygotowania, treningu młodego człowieka i ewentualnego doskonalenia jego zdolności językowych  komercyjnych.

Jarosław Naturalny: Przede wszystkim powinien zastanowić się, czy jest gotowy na karierę w międzynarodowym otoczeniu. Najwięksi gracze na rynku handlu płodami rolnymi są korporacjami globalnymi i stwarzają kandydatom szansę rozpoczęcia kariery międzynarodowej. Kadra kierownicza w poszczególnych krajach to menedżerowie wywodzący się z różnych krajów i kultur. Umiejętność pracy w wielokulturowym otoczeniu jest jedną z kluczowych umiejętności, które oczekiwane są od kandydatów. Duża dynamika zmian na rynkach światowych i lokalnych, wiele zmiennych mających wpływ na powodzenie lub porażkę danej transakcji lub projektu wymagają od kandydatów wysokichzdolności analitycznych i umiejętności wyciągania wniosków. Na co dzień predyspozycje te będą wykorzystywane także pod presją czasu. Wymagania stawiane np. handlowcom płodów rolnych (trader) nie różnią się w zasadzie znacząco od tych stawianych maklerom giełdowym i traderom na rynkach finansowych. Znajomość 2 języków obcych także powoli staje się standardem, a biegła znajomość języka angielskiego jest obowiązkowa. Najważniejsza dla osiągnięcia sukcesu w każdym biznesie jest jednak sama motywacja do osiągania coraz bardziej ambitnych celów połączona z pasją i zainteresowaniem zawodem, który się wykonuje.

Dziękujemy za rozmowę.

Więcej na www.adm.com/careers