Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Dzień Otwarty Forum Młodych w Katowicach

25 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W ramach przedsięwzięcia studenci z uczelni śląskich będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych szkoleniach prowadzonych przez specjalistów.

Podczas Dnia Otwartego zaprezentowane zostaną dotychczasowe osiągnięcia Forum Młodych, m.in. – utworzenie Biura Karier. Młodzi ludzie zapoznają się z działalnością Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
W celu podniesienia swoich umiejętności zawodowych studenci będą mieli możliwość udziału w warsztatach związanych z nowoczesnym PR, zakładaniem działalności gospodarczej, sposobami uniknięcia błędów podczas rekrutacji, poznawaniem swojej roli w grupie. Warsztaty będą prowadzone m.in. przez specjalistów RIG w Katowicach i Partnera Merytorycznego Biura Karier – firmę DPM Sp. z o.o. Udział w szkoleniu będzie potwierdzony certyfikatem. Ponadto studenci będą mieli możliwość poznania ludzi sukcesu, którzy opowiedzą o swojej drodze do kariery.
 
Każdy student, który weźmie udział w Dniu Otwartym, otrzyma zwolnienie z zajęć honorowane przez rektora swojej uczelni.
 
Najważniejszym celem przyświecającym podejmowanej inicjatywie, jest aktywizacja studentów i absolwentów śląskich uczelni. Cel ten realizowany jest poprzez pomoc w zdobywaniu, bardzo cennego, doświadczenia zawodowego. Dzięki temu młodzi ludzie stają się bardziej atrakcyjni dla przyszłego pracodawcy.
 
Biuro Karier Forum Młodych zajmuje się tworzeniem profesjonalnych programów praktyk i staży, a także organizowaniem warsztatów i spotkań studentów z przedstawicielami śląskich firm. Tematyką tych spotkań są najczęściej innowacje w zakresie doradztwa personalnego, nowe techniki rekrutacyjne, sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Biuro współpracuje z instytucjami lokalnego rynku pracy – Akademickim Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Katowicach i firmą doradztwa personalnego DPM Sp. z o.o.
Więcej informacji na stronach: