Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Zgłoś się do EuroSkills 2023

Trwają zgłoszenia do udziału w drugiej edycji największych zawodów branżowych w Polsce. Zakwalifikowani zawodnicy już 23 listopada w Gdańsku staną do rywalizacji o miano najlepszego młodego specjalisty w kraju. Laureaci uzyskają także możliwość reprezentowania Polski podczas EuroSkills 2023, czyli europejskich igrzysk umiejętności, których Polska pierwszy raz w historii będzie gospodarzem.

22 konkurencje

Młodzi zawodowcy mogą stanąć do udziału w jednej z 22 konkurencji:

 • Architektura krajobrazu,
 • Budownictwo cyfrowe/BIM,
 • Chmura obliczeniowa,
 • Cukiernictwo,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Florystyka,
 • Frezowanie CNC,
 • Fryzjerstwo,
 • Gotowanie,
 • Instalacje sanitarne i grzewcze,
 • Instalacje elektryczne,
 • Integracja robotów przemysłowych,
 • Meblarstwo,
 • Mechanika pojazdów rolniczych i budowlanych,
 • Mechatronika,
 • Obsługa gości hotelowych,
 • Przemysł 4.0,
 • Serwis restauracyjny,
 • Stolarstwo,
 • Spawalnictwo,
 • Technologia mody,
 • Zabiegi kosmetyczne.

Więcej informacji o każdej z konkurencji i o rejestracji na: https://worldskillspoland.org.pl/

Uczestnictwo w EuroSkills Gdańsk 2023

EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Odbywający się co dwa lata i organizowany przez WorldSkills Europe wraz z 31 krajami członkowskimi, EuroSkills gromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizują o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności.

EuroSkills Gdańsk 2023 powita 600 wykwalifikowanych młodych profesjonalistów w wieku poniżej 25 lat z 31 krajów, aby wziąć udział w konkursach i pokazach w 50 różnych umiejętnościach i zawodach. Spodziewanych jest około 100 000 uczestników wydarzenia z całej Polski i zagranicy.

Korzyści dla zawodników

Międzynarodowe konkursy umiejętności zawodowych dają możliwość udziału zarówno uczniom szkół branżowych, techników, jak i studentom uczelni wyższych. To ogromna szansa dla zawodników, ponieważ zarówno etap treningu jak i zawody są niepowtarzalną szansą do nabycia nowych kompetencji i umiejętności. W gronie najlepszych zawodowców z całego świata uczestnicy mogą dzielić się swoim doświadczeniem i przenosić dobre praktyki na grunt lokalny. To też doskonała możliwość do nabycia kontaktów, które pozwolą udrożnić dalszą ścieżkę kariery. Konkursy EuroSkills przyciągają z każdą kolejną edycją coraz więcej przedstawicieli biznesu, który szuka pracowników, ale również współpracy ze szkołami i instytucjami branżowymi.

Do konkursu mogą zgłaszać się kandydaci, którzy poza spełnieniem wymogów formalnych (tj. wiek, odpowiednia znajomość języka angielskiego) posiadają rekomendację instytucji wspierającej, np. szkoły, uczelni, pracodawcy, stowarzyszenia branżowego, instytucji organizującej olimpiadę/turniej krajowy. Dla każdego z zawodników przygotowywany jest indywidualny plan szkoleniowy umożlwiający mu praktykę pod okiem najlepszych ekspertów. Korzystając z możliwości współpracy z pozostałymi krajami, FRSE umożliwia i pokrywa koszty szkoleń zagranicznych i konkursów krajowych opartych na standardach EuroSkills (m.in. w Niemczech, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii). Treningi i konkursy międzynarodowe dają możliwość sprawdzenia się, nabycia doświadczenia oraz stanowią sprawdzian umiejętności przed konkursem EuroSkills.

Korzyści dla ekspertów

Do każdej konkurencji kraj członkowski może delegować eksperta, który pełni w trakcie konkursu rolę sędziego, a przed zawodami ma możliwość współtworzyć projekt zadania, ustalać dozwoloną infrastrukturę oraz brać udział w ogółu prac przygotowawczych. Platformą współpracy jest forum, na którym to aktywność eksperta jest obligatoryjna. Ekspert musi przejść przez obowiązkowe moduły testowe potwierdzające jego kompetencje branżowe oraz znajomość reguł i zasad konkursu Euroskills. To niepowtarzalna okazja do współpracy z najlepszymi trenerami i praktykami z branży. FRSE, jako instytucja koordynująca przygotowania drużyny WorldSkills Poland pokrywa koszty związane z wyżywieniem, noclegiem, podróżą oraz ubezpieczeniem ekspertów. Ponadto zapewnia zawodnikom i ekspertom cykl szkoleń przygotowawczych dotyczących zasad konkursu, wsparcia psychologicznego oraz promocję wydarzenia. Eksperci mają możliwość swobodnej działalności z partnerami, aby opracować cały cykl szkoleniowy dla zawodników.

Korzyści dla szkół

Do konkursu mogą zgłaszać się kandydaci, którzy poza spełnieniem wymogów formalnych (tj. wiek, odpowiednia znajomość języka angielskiego) posiadają rekomendację instytucji wspierającej, np. szkoły, uczelni, pracodawcy, stowarzyszenia branżowego, instytucji organizującej olimpiadę/turniej krajowy. Zadaniem instytucji jest wsparcie zawodnika w przygotowaniu we współpracy z trenerami, fachowcami/specjalistami z branży, zapewnienie infrastruktury (sprzęt, materiały, surowce) umożliwiającej trening do zawodów, wyznaczenie eksperta, który weźmie udział w konkursie oraz posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażenie zawodnika w niezbędne narzędzia wymagane przez Organizatora konkursu. W całym procesie instytucja współpracuje z FRSE, która wspiera zarówno w kontakcie z partnerami jak również w aspekcie finansowym. Konkurs daje możliwość wyłonienia największych młodych talentów, a także stwarza niepowtarzalną możliwość promocji placówki.

Korzyści dla firm

Konkurs EuroSkills to największe zawodowe wydarzenie w Europie, któremu towarzyszy około 100 000 zwiedzających. Nie inaczej będzie w Polsce. Wśród uczestników znajdą się uczniowie, nauczyciele, pracownicy ośrodków badawczych oraz przedstawiciele rządów. Współpraca z organizatorami konkursów, poza działalnością edukacyjną, która wzbogaca daną branżę i rozwija kwalifikacje młodych osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy, to szansa na promowanie zawodu i dotarcie do dużego gremium odbiorców, w tym do potencjalnych pracowników.

WorldSkills i EuroSkills szansą dla Polski

Prawie 70-letnia tradycja i doświadczenie organizacji WorldSkills International oraz WorldSkills Europe, tysiące spotkań, wybitni eksperci, wiodące firmy branżowe oraz rosnąca popularność w mediach stawia organizatorów konkursów EuroSkills w roli najbardziej obiecujących i najlepiej rokujących wydarzeń zawodowych na świecie. Dla Polski, jako kraju, który dopiero dołączył do organizacji to przede wszystkim wielkie wyzwanie, ale również możliwość poznania światowych standardów, współpracy z najlepszymi fachowcami, dzielenia się doświadczeniem i dobrą praktyką. Organizacja EuroSkills 2023 w Gdańsku, to również szereg możliwości dla polskiej edukacji, dla której otwierają się drzwi do poznania nowych technologii, partnerów i globalnego wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji uczniów.