Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Grupa Równe Szanse z Krakowa poszukuje wolontariuszy

Działająca w Krakowie Grupa Równe Szanse (wcześniej Wolontariat Medyczny) zaprasza do swojej siedziby przy ulicy Karmelickiej 43a wszystkich chętnych wolontariuszy w każdą środę o godzinie 17:00.

Grupa poszukuje wolontariuszy do trzech prowadzonych przez siebie akcji:

2.  Pomoc w świetlicach środowiskowych – pomoc dzieciom przy odrabianiu lekcji, zabawa, organizowanie wolnego czasu. Świetlice działają w godzinach popołudniowych i wolontariusz sam określa ilość czasu, którą może poświęcić dzieciom.

2. Szkoły integracyjne – pomoc dzieciom w trakcie niektórych lekcji, uczestnictwo w nich, pomoc w robieniu notatek, czuwanie nad dyscypliną w klasie. Wystarczy godzina w tygodniu, by móc podjąć się pomocy.

3. Warsztaty terapii zajęciowej – pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym intelektualnie przy przygotowaniu do podjęcia pracy zawodowej.

Nie trzeba posiadać żadnych specjalnych umiejętności, by podjąć działalność – wystarczy trochę dobrej woli i czasu.

Kontakt: rowneszanse@gmail.com