Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych

W dniach 17–19 kwietnia 2008 r. w Warszawie odbędzie się III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji.

 Organizatorem Zjazdu jest Rada Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat honorowy objęli: Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Minister Sprawiedliwości, Marszałek Sejmu RP, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego oraz Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zjazd będzie stanowił integralną część obchodów Jubileuszu 200-lecia WPiA UW. Będzie on doskonalą okazją do wymiany poglądów oraz doświadczeń dotyczących funkcjonowania Kół, współpracy ze sponsorami oraz studenckiej działalności wydawniczej. Koła uczestniczące w Zjeździe będą podzielone na sekcje tematyczne, w ramach których uczestnicy wygłoszą swoje referaty naukowe. Drugi dzień Zjazdu przeznaczony zostanie na konferencję poświęconą roli nauki w procesie tworzenia, stosowania i wykładni prawa.

Więcej informacji: www.zjazdkol.rkn.uw.edu.pl