Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak szukać pracy?

"Jak szukać pracy, aby ją znaleźć” – to tytuł warsztatów, które 1 czerwca organizuje Biuro Karier Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Warsztaty pt. „Być albo nie być… Jak szukać pracy, aby ją znaleźć” przeznaczone są dla osób chcących poszukiwać pracy w oparciu o aktualne informacje na temat zasad rządzących rynkiem pracy, przebiegiem procesów rekrutacyjnych oraz zatrudnianiem pracowników. Celem warsztatu jest przybliżenie osobom poszukującym pracy procesów i tendencji zachodzących na rynku pracy, mających bezpośredni wpływ na sposób i skuteczność poszukiwania pracy oraz dobór metod docierania do wolnych miejsc pracy. W czasie warsztatów zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: zmiany zachodzące na rynku pracy, znajomość oczekiwań pracodawców, metody poszukiwania pracy, a także zasady przebiegu procesów rekrutacyjnych i sposoby przygotowania się do nich.
Warsztaty odbywają się dnia 1 czerwca w godz. 09:30–13:30 a terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, w sali 228 w Budynku Głównym Rektoratu. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Szymańska – doradca zawodowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Warsztaty są bezpłatne. Zapisy trwają do 31 maja 2007 r. do godziny 15:00 drogą
telefoniczną lub mailową.
 
Biuro Karier
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
00-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
tel. 022 561 90 06
fax. 022 561 90 09
 
Interesują Cię kursy i szkolenia? Zobacz więcej >>