Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Jak zostać pielęgniarzem?

Mimo że zawód pielęgniarki jest bardzo sfeminizowany, nie oznacza to, że nie ma mężczyzn, którzy chcieliby zostać pielęgniarzami. Jakie studia należy ukończyć i jaka przyszłość czeka pielęgniarza?

Wykształcenie

Studia trwają 5 lat i funkcjonują w trybie dwustopniowym. Po pierwszych 3 latach otrzymuje się dyplom licencjata pielęgniarstwa, a po kolejnych dwóch tytuł magistra pielęgniarstwa, który uprawnia do rozpoczęcia studiów doktoranckich. Aby otrzymać zatrudnienie na stanowisku pielęgniarka/pielęgniarz należy otrzymać dyplom pielęgniarstwa, przynajmniej na poziomie studiów licencjackich, oraz uzyskać prawo do wykonywania zawodu, wydane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Podczas studiów studenci mają okazję do przyswojenia wiedzy z bardzo różnorodnych obszarów. Przedmioty wykładane na zajęciach to m.in.: anatomia, fizjologia, farmakologia, pedagogika, socjologia, podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, neurologia, opieka paliatywna, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo geriatryczne.

Podnoszenie kwalifikacji

Wydawałoby się, że odpowiedź na pytanie – Jak zostać pielęgniarzem? – jest prosta, tzn. ukończyć studia magisterskie na kierunku pielęgniarstwo. Jednak w przypadku pielęgniarstwa jest to dopiero początek. Pielęgniarki i pielęgniarze mają mnóstwo możliwości na dokształcanie się, co coraz częściej staje się wymogiem. Po dwóch latach pracy w zawodzie można rozpocząć szkolenie specjalizacyjne.

Oferta szkoleń specjalizacyjnych to szeroki wybór dla tych, którzy nie chcą poprzestawać na ukończeniu studiów magisterskich.

Dostępne szkolenia specjalizacyjne to: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, chirurgiczne, diabetologiczne, epidemiologiczne, geriatryczne, kardiologiczne, nefrologiczne z dializoterapią, neonatologiczne, neurologiczne, onkologiczne, operacyjne, opieki długoterminowej, opieki paliatywnej, pediatryczne, psychiatryczne, ratunkowe, rodzinne, środowiska nauczania i wychowania, w ochronie zdrowia pracujących, zachowawcze, promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, organizacja i zarządzanie.

Warto, przed dokonaniem wyboru kierunku, prześledzić możliwe ścieżki rozwoju po pielęgniarstwie. Należy również wziąć pod uwagę, jak wymagający jest to zawód – trzeba przyswoić ogromną wiedzę, pracować z pacjentami, którzy często przez chorobę stają się niecierpliwi i opryskliwi. Jednak z pewnością jest to zawód dla tych, którzy lubią medycynę i są pełnie empatii.