Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera inżyniera

Dyplom inżyniera otwiera przed absolwentem wiele możliwości, lecz tylko pod warunkiem, że prawidłowo zaplanuje i pokieruje on swoją ścieżką kariery, wynika z doświadczeń ekspertów rynku pracy. Samo ukończenie studiów technicznych nie daje bowiem gwarancji znalezienia dobrze płatnej pracy.

 

Co zatem zrobić może młody inżynier lub student, który wkrótce nim zostanie, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Nie bez przyczyny mówi się, że żyjemy w czasach, w których to wiedza i informacja dają przewagę konkurencyjną. Warto zatem, zanim na dobre wkroczymy na rynek pracy, zorientować się inżynierowie jakich specjalności są aktualnie najbardziej poszukiwani przez pracodawców, a także jakie wymagania stawiane są przed kandydatami do pracy na tego typu stanowiskach. Im wcześniej bowiem nastąpi konfrontacja naszych oczekiwań z rzeczywistością tym korzystniej dla naszej kariery zawodowej.
 
Pożądane specjalizacje
 
Spośród szerokiego spectrum zawodów, jakie pozwalają uzyskać studia techniczne, obecnie największym popytem na rynku pracy cieszą się informatycy. Eksperci rynku pracy potwierdzają, że bez problemu zatrudnienie znajdą wszyscy inżynierowie IT – zarówno zajmujący się administracją, jak i rozwojem oprogramowania. Z danych Politechniki Rzeszowskiej wynika, że największy odsetek przesyłanych ofert pracy dotyczy programistów PHP / C / C++ / JAVA /.NET oraz specjalistów ds. sieci komputerowych i baz danych. Jakie są pozostałe specjalności inżynierskie poszukiwane obecnie przez pracodawców? – Całkiem sporo ofert pracy znaleźć mogą także osoby specjalizujące się w produkcji (np. optymalizacja procesu produkcji, utrzymanie ruchu). Dosyć często poszukiwani są specjaliści w zakresie kontroli jakości, automatyki, mechanikiorazelektroniki. Nierzadko pojawią się także oferty pracy na stanowiskach techniczno-handlowych, których zakres obowiązków łączy obsługę klienta ze wsparciem technicznym – wymienia Justyna Sikora, Konsultant w Dziale Rekrutacji Iwona Mitros,Marketing Coordinator Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o. – Kryzys, który dotknął Europę oraz Polskę w 2009 roku na pewno odbił się dość drastycznie na branży budowlanej. Jeszcze do tej pory otrzymujemy wiele aplikacji od absolwentów budownictwa, z doświadczeniem oraz bez, poszukujących pracy – mówi. Advisory Group TEST Human Resources. Którzy inżynierowie mogą mieć natomiast kłopot z rozpoczęciem kariery? Odpowiada
 
Pożądane kwalifikacje
 
Dzisiejszy rynek pracy stawia przed absolwentami wiele wyzwań. Jednym z nich jest konieczność rozwijania się w kilku kierunkach jednocześnie. Nie wystarczy dziś bowiem nabyć wyłącznie tak zwanych umiejętności „twardych” (tj. technicznych), by odnaleźć się w zglobalizowanym świecie przemysłu i handlu. Doc. Marek Sekieta, pełnomocnik rektora ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej zauważa: – W ostatnim czasie daje się zauważyć coraz większe zainteresowanie absolwentami, którzy ukończyli studia o interdyscyplinarnym charakterze. Oczywiście nie oznacza to, że absolwenci „tradycyjnych” kierunków nie znajdują uznania u pracodawców. Nadal dużym „wzięciem” na rynku pracy cieszą się inżynierowie, którzy posiadają dużą wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie ukończonych studiów. Jeśli chodzi o kwalifikacje, jakich obecnie najczęściej oczekują od kandydatów pracodawcy, z doświadczeń zespołu Biura Karier Politechniki Białostockiej wynika, że pracodawcom zależy na zestawie stałych kwalifikacji, które różnicują się w zależności od specjalizacji. Skupiając się na tych, które w województwie podlaskim są najczęściej poszukiwane, można stwierdzić, że w przypadku inżynierów programistów (JAVA, .NET, Android, C/C++, PHP, Delphi) najczęściej stawia się następujące wymagania: wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, znajomość języków programowania oraz doświadczenie w programowaniu ww. środowiskach. Jeśli chodzi o inżynierów elektroników, pracodawcom zależy przede wszystkim na doświadczaniu na podobnym stanowisku, umiejętności programowania oraz uprawnieniach SEP do 1 kV. Wszystkich przyszłych i obecnych inżynierów automatyków na pewno zainteresuje fakt, iż zatrudniający oczekiwać od nich będą głównie umiejętności wykonywania projektów w zakresie systemów automatyki, znajomości budowy i obsługi maszyn oraz posiadania uprawnień SEP do 1 kV. Na czym jeszcze zależy zatrudniającym? – Bardzo ważna jest dyspozycyjność – pracodawcy najczęściej poszukują osób mogących pracować na pełny etat. W przypadku firm międzynarodowych lub takich, które współpracują z klientami zagranicznymi, bardzo często kluczowym wymaganiem jest przynajmniej komunikatywna znajomość języka obcego, najczęściej angielskiego (istotne jest przede wszystkim posługiwanie się językiem technicznym) – podkreśla Justyna Sikora, Konsultant w Dziale RekrutacjiAdvisory Group TEST Human Resources. Warto także zwrócić uwagę na mobilny i dynamiczny charakter, jaki nierzadko cechuje pracę inżyniera – Często przewijającymi się umiejętnościami, które powinien posiadać potencjalny kandydat jest dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole oraz odporność na stres. Jak się okazuje, coraz częściej pojawiającą się cechą poszukiwaną przez pracodawców jest również gotowość do podróży służbowych – dodaje do tej listy wymagaństawianych dziś inżynierom Aleksander Taradajko, rzecznik prasowy Rektora Politechniki Rzeszowskiej i radca prawny Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej.
 
Pożądane kompetencje
 
Jeśli mowa o kompetencjach miękkich, a więc związanych z umiejętnościami społecznymi to należy zaznaczyć, że wiele zależy od charakteru stanowiska. – Jeżeli firma poszukuje doradcy techniczno-handlowego, czyli osoby po studiach wyższych technicznych, ale dedykowanej do rozwijania biznesu, to w tym przypadku kluczową kompetencją będzie łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność. U informatyka już takie kompetencje nie będą tak ważne. Jeżeli mówimy o branży budowlanej to na pewno istotna będzie umiejętność pracy w grupie ze względu na wzajemne relacje ludzi w ramach różnych obszarów – tłumaczy Iwona MitrosMarketing Coordinator Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o. Warto podkreślić, że wiele z tych kompetencji uzyskać możemy w toku praktyk czy staży, a także w ramach działalności na rzecz organizacji studenckich czy przy organizacji imprez. Jak istotne jest to w kontekście poszukiwania pracy wyjaśnia doc. Marek Sekieta, pełnomocnik rektora ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej – Pracodawcy cenią sobie takie umiejętności jak praca w zespole i to najlepiej międzynarodowym, duże umiejętności analityczne oraz szybkość uczenia się i odnajdywania w nowym, często zmieniającym się otoczeniu. Zdarza się niejednokrotnie, że pracodawcy wolą absolwentów o dużych tzw. „miękkich” kompetencjach, niż absolwentów wyposażonych w olbrzymią wiedzę techniczną, wychodząc z założenia, że tę wiedzę sami im przekażą w takim zakresie, jaki będzie potrzebny – podkreśla.
Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2013 r. wynika, że w głównych miastach Polski to właśnie osoby z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim zarabiały najwięcej. Aby znaleźć się w tej grupie warto poważnie podejść do swojej kariery zawodowej i wziąć pod uwagę głos pracodawców. Decydując się na udział w dodatkowych kursach, stażach czy praktykach jeszcze w trakcie trwania studiów dostosujemy się do obecnych wymagań rynku pracy i tym samym zapewnimy sobie na nim bezpieczny start.