Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kariera menedżerska absolwenta?

Programy menedżerskie organizowane przez duże korporacje są bardzo atrakcyjnym sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej dla najlepszych absolwentów. Duży wysiłek włożony w przejście wymagającego procesu rekrutacyjnego szybko się zwraca.

Programy menedżerskie (ang. management trainee) stanowią nieodłączny element strategii personalnej wielu organizacji. Zarządy największych firm zadają sobie pytanie, w jaki sposób przygotować menedżerów, którzy będą zarządzać nimi w przyszłości. Każda firma ma tak naprawdę dwie możliwości. Pierwsza to pozyskać doświadczoną kadrę zarządzającą z rynku (często nawet od konkurencji). Kolejna – postawić na rozwój talentów wewnątrz organizacji. Program menedżerski stanowi przykład realizacji strategii personalnej w ten drugi sposób.


Zrób karierę w przyspieszonym tempie

Każda firma w odmienny sposób może definiować cele programu management trainee. Wszystkie jednak oczekują, że zatrudnione w ten sposób osoby będą w stanie w stosunkowo krótkim czasie objąć odpowiedzialne stanowiska. Taki program to realna przepustka do kariery w przyspieszonym tempie (ang. fast-track career). Istotą programu jest bowiem ogromna inwestycja w jego uczestnika. Właśnie dlatego osoby zapraszane do udziału w takich programach muszą przejść bardzo wymagające, kilkuetapowe procesy rekrutacyjne, które mogą trwać nawet kilka miesięcy.

Taki proces, to już nie tylko standardowe interview. Dochodzą do tego rozmaite testy, całodniowe (lub nawet kilkudniowe) sesje assessment center, próbki pracy (np. przygotowanie analizy i prezentacji na zadany temat) oraz bardzo dokładna weryfikacja kompetencji językowych. Charakterystyczną cechą takich procesów rekrutacyjnych jest również zaangażowanie w nie najwyższej kadry zarządzającej. Często zdarza się, że na ostatnim etapie rekrutacji kandydaci mają okazję porozmawiać z członkami zarządu, a nawet CEO danej firmy.


Przede wszystkim – rozwój

Skoro już sam proces rekrutacji jest tak złożony, to na co może liczyć kandydat, który rozpocznie pracę w ramach programu menedżerskiego? Przede wszystkim na bardzo intensywny rozwój. W zależności od organizacji, program może trwać od kilku miesięcy do nawet dwóch lat. Cechą wspólną wszystkich programów jest jednak rozwijanie ich uczestników przez wyjątkowe połączenia standardowych form szkolenia ze szkoleniem on-the-job.

W większości programów management trainee dużą uwagę zwraca się na budowanie szerokiej perspektywy. Jej uczestnicy w ramach szkoleń wdrożeniowych poznają więc specyfikę branży, dowiadują się dużo nie tylko o firmie, ale i jej otoczeniu rynkowym, a nawet konkurencji. Cechą charakterystyczną programów jest również to, że ich uczestnicy często mają okazję poznać specyfikę pracy w różnych działach firmy (tzw. rotacje pomiędzy działami), a nawet w różnych branżach, częściach biznesu w przypadku firm mających złożoną strukturę. Znamienne jest to, że to budowanie szerokiej perspektywy często oznacza również pracę na szeregowych stanowiskach. I tak na przykład w firmie handlowej, będzie to oznaczać pracę na podstawowym stanowisku w strukturach sprzedaży. W ten sposób organizacja upewnia się, że przyszły menedżer rozumie core-business, zna firmę od podszewki.

W związku z tym, że absolwenci programów szybko obejmują odpowiedzialne stanowiska, często związane z zarządzaniem innymi, dużą uwagę zwraca się na rozwój ich kompetencji menedżerskich oraz specyficznych umiejętności potrzebnych do pracy w poszczególnych obszarach biznesowych. Realizuje się to na przykład poprzez udział w skrojonych na miarę programach szkoleniowych. W przypadku najlepszych programów management trainee rozwój kompetencji ich uczestników ma charakter mocno zindywidualizowany. Chodzi o to, aby działania rozwojowe były możliwie mocno dopasowane do potrzeb poszczególnych osób, które mogę różnić się stopniem rozwoju poszczególnych kompetencji. Często w proces rozwoju młodych osób włączani są bardzo doświadczeni menedżerowie, którzy niezależnie od bezpośrednich przełożonych dodatkowo pracują z uczestnikami programu na zasadzie mentoringu.


Idealny kandydat na menedżera

Kto tak naprawdę jest idealnym kandydatem do programu management trainee? To zależy od firmy, konkretnego programu. Najczęściej jednak są to osoby, które mają wysoko rozwinięte kompetencje przywódcze. Warunki formalne to najczęściej ukończenie studiów wyższych na dobrej uczelni oraz proaktywna postawa w trakcie studiów. Program menedżerski rzadko bywa bowiem sposobem na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Te kandydat powinien mieć już za sobą. Niekoniecznie chodzi o praktykę w dużej organizacji. Często może to być wolontariat lub działalność w organizacjach studenckich. Cenione są również doświadczenia międzynarodowe, takie jak stypendia, np. Erasmus, ale również po prostu praca wakacyjna w innym kraju. Pracodawcy poszukują osób, które swoimi działaniami pokazują duże zaangażowanie we własny rozwój. Istotna jest bowiem gotowość do nieustannej nauki i traktowanie każdej sytuacji jako okazji do zdobycia nowej wiedzy czy doświadczenia.

W zamian za to zatrudnione w programie menedżerskim osoby, poza wyjątkowymi możliwościami rozwoju zawodowego i szansą na szybką karierę, otrzymują bardzo dobry pakiet wynagrodzenia, który najczęściej znacząco przewyższa pozostałe oferty pracy dla absolwentów.


Jeśli więc widzisz się w roli lidera, masz ambicje, a okres studiów był dla Ciebie czymś więcej niż tylko czasem na studiowanie (i widać to w Twoim CV), program management trainee może być właśnie dla Ciebie.

 


Autor – Wojciech Żytkowiak – jest menedżerem działu rekrutacji w Jeronimo Martins, odpowiada również za employer branding i programy talentowe. Ukończył Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Europa   Universität Viadrina (MBA, stypendysta Haniel Stiftung) oraz Insead. Karierę w JM   rozpoczynał w roku 2004 jako uczestnik programu management trainee.Chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji do Management Trainee 2012 Jeronimo Martins? Aplikacje można składać tylko do końca marca 2012 r. Wejdź na www.karierawJMD.pl, aby poznać szczegóły.