Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konferencja o biznesie w Krakowie

W dniach 3–5 września 2007 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbędzie się XVI Międzynarodowa Konferencja "Society and University. Business in a Colaborative World", organizowana przez AEDEM (Europejska Akademia Zarządzania i Ekonomii Biznesu) z Hiszpanii.

Około stu profesorów i asystentów z renomowanych uczelni z Hiszpanii, Meksyku, Kolumbii i Kanady przyjedzie do Krakowa, aby omówić bieżące problemy dotyczące gospodarki oraz zarządzania w przedsiębiorstwach. Ze strony polskiej wezmą w niej udział przedstawiciele Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Wiceprezes Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej.
 
AEDEM jest stowarzyszeniem zrzeszającym profesorów zajmujących się badaniami nad wszelkimi kwestiami związanymi ze światem biznesu (zarządzaniem, finansami, marketingiem, produkcją, zasobami ludzkimi, informatyką w zarządzaniu, itp.). Celem stowarzyszenia jest poprawa i rozwój badań w wymienionych dziedzinach, ich rozpowszechnianie, jak i zacieśnianie współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi i firmami na terenie Europy oraz Ameryki Łacińskiej. Obecnie Stowarzyszenie to zrzesza około 2000 członków.
 
AEDEM organizuje konferencje dwukrotnie w ciągu roku. Tegoroczne wrześniowe spotkanie odbędzie się na naszej Uczelni pod hasłem „Society and University, Business in Colaborative World”. Spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich ma służyć wymianie doświadczeń i pomysłów na rozwój badań w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania, księgowości. Celem konferencji jest również promocja rozwoju współpracy pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi, jak i przedsiębiorcami.
 
Organizator:
European Academy of Management and Business Economics (AEDEM)
Miejsce:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny, Sala Senacka
Więcej informacji:
tel. 012 293 55 52