Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs na prace magisterskie o funduszach inwestycyjnych

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami ogłasza kolejną, piąta już edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie na temat funduszy inwestycyjnych.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną, zaś autorzy prac wyróżnionych – możliwość odbycia stażu w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione w bieżącym oraz zeszłym roku akademickim, obejmujące szeroki zakres zagadnień związanych z rynkiem funduszy inwestycyjnych. Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy prac bądź uczelnie.
 
Jury konkursu, którego członków powołuje Prezes Izby, oceniać będzie nadesłane prace przede wszystkim pod kątem znajomości problematyki funduszy inwestycyjnych. Pod uwagę wzięte zostaną takie elementy jak merytoryczna wartość pracy, nowatorstwo i ambitne podejście do tematu, dobór i wykorzystanie źródeł oraz strona formalna. Termin nadsyłania prac na konkurs został wyznaczony do końca 2007 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca 2008 roku a jego wyniki zostaną ogłoszone na internetowych stronach Izby (www.izfa.pl).
 
Dla autorów najlepszych prac przewidziane zostały nagrody: pieniężna oraz możliwość odbycia stażu, w jednym z działających na polskim rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. Najlepsze prace mogą ponadto zostać opublikowane.
 
Celem konkursu na najlepsze prace magisterskie poświęcone funduszom inwestycyjnym jest propagowanie tematyki rynków finansowych w szczególności funduszy inwestycyjnych wśród studentów, a także wzrost zainteresowania rozwojem wiedzy i promocją samych funduszy.