Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Konkurs "Powstrzymać śmierć na drogach"

Konkurs „Filmowcy-Radarowcy: powstrzymać śmierć na drogach” jest skierowany do młodych, kreatywnych ludzi, którzy chcą przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar na naszych drogach i uważają, że w tej sprawie mają coś do powiedzenia.

Celem konkursu jest poprawa poziomu bezpieczeństwa drogowego przez zmianę postaw i świadomości grupy największego ryzyka, czyli młodych użytkowników dróg. Konkurs trwa do 30 maja, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 1 lipca 2007 r.
 
Pięć zagrożeń
Temat Konkursu wynika z założeń I Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, który w tym roku, zarówno w Polsce, jak i na świecie, będzie poświęcony kwestii bezpieczeństwa młodych użytkowników dróg – kierowców, rowerzystów i pieszych. Młodzi kierowcy stanowią 27 procent ofiar śmiertelnych przy 10-procentowym udziale w populacji krajów OECD. Na podstawie światowych danych zlokalizowano pięć najistotniejszych obszarów zagrożeń, w których skupiają się działania Global Road Safety Partnership oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego zorientowane na zmianę świadomości młodych ludzi: nadmierna prędkość, nietrzeźwość kierowców, niezapinanie pasów, brak widoczności (ciemne stroje, brak odblasków) i nieużywanie kasków przez rowerzystów.
 
Jedno zadanie, dwie formy
Przystępując do konkursu, uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch form zadania. Pierwsza możliwość to przygotowanie krótkiego (do 2 minut) filmu dowolną techniką (VHS, taśma filmowa, telefon komórkowy). Wariant drugi to napisanie scenariusza lub opisu treści filmu-reklamy społecznej na powyższy temat. Niezależnie od formy, praca konkursowa powinna przemawiać do wyobraźni młodych ludzi i wspierać autorefleksję prowadzącą do zmiany zachowań w pięciu obszarach zagrożeń.
Szczegóły oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie Partnerstwa www.pbd.org.pl w sekcji „I Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Drogowego”.
 
Jury i nagrody
W jury konkursowym zasiądą przedstawiciele firm członkowskich Partnerstwa, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Global Road Safety Partnership. Nagrodą główną w pierwszej grupie (film) będzie udział w pełnym kursie nauki bezpiecznej jazdy w rekomendowanej szkole jazdy (nazwa). Nagroda w kategorii drugiej (scenariusz) – to realizacja zwycięskiej pracy przez profesjonalną ekipę filmową i stworzenie klipu, na którym zostanie oparta przyszła kampania społeczna Partnerstwa.
 
Przyłącz się!
Informacja o konkursie będzie rozpowszechniana przede wszystkim w internecie. Ze względu na charakter konkursu i jego znaczenie społeczne, wiele mediów, w tym portali młodzieżowych, przyłączyło się do nagłaśniania tej akcji.
 
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego (PBD) jest inicjatywą non-profit, której członkami są przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: biznesu i organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i fundacje) oraz administracji rządowej. PBD powstało z inicjatywy i jest afiliowane przy Global Road Safety Partnership w Genewie – międzynarodowej organizacji pracującej na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zrzeszającej biznes, organizacje pozarządowe i rząd. GRSP działa na rzecz trwałego ograniczenia liczby wypadków drogowych w krajach przechodzących proces transformacji. Więcej informacji: www.pbd.org.pl