Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Kto zrobi karierę w finansach?

Pomimo dużych wymagań stawianych przez pracodawców, oferty z branży finansowej
i bankowej cieszą się dużą popularnością wśród poszukujących pracy. Stresujący charakter pracy i dużą odpowiedzialność rekompensują wysoka płaca i jasno określona ścieżka rozwoju kariery.


Wysoki popyt na usługi finansowe sprawia, że ilość ofert pracy w finansach i bankowości stale utrzymuje się na wysokim poziomie – Branże te od początku roku znajdują się w piątce obszarów rynku, w którychposzukiwanych jest najwięcej pracowników – mówi Marta Krauze, dyrektor serwisu rekrutacyjnego otoPraca.pl. – Oferty z kategorii finanse/bankowość stanowiły
13 proc. wszystkich ogłoszeń opublikowanych w portalu w sierpniu 2010 roku.

Według statystyk serwisu, praca w finansach cieszy się też dużą popularnością wśród osób poszukujących pracy.Ogłoszenia z tej kategorii są, po administracji i handlu, najczęściej obserwowanymi ofertami przez użytkowników portalu.

W sierpniu br., za pośrednictwem otoPraca.pl pracowników szukały najczęściej firmy
z województwa wielkopolskiego oraz mazowieckiego – w sumie z tych regionów pochodziło blisko 50 proc. ofert z kategorii finanse/bankowość.

Na rynku poznańskim od dłuższego czasu obserwujemy zapotrzebowanie na specjalistów
w branży finansowej i bankowej
– ocenia pani Sylwia Wieczorek, Business Unit Manager firmy rekrutacyjnej Grafton, oddział w Poznaniu. – Poszukiwani są zarówno doradcy finansowi, jak
i specjaliści z zakresu funduszy inwestycyjnych i bankowości. Nieustannie w cenie są również analitycy finansowi,
szczególnie ze znajomością języków obcych. Mogą oni znaleźć zatrudnienie
w działach finansowych firm różnych branż, ale przede wszystkim poszukiwani są przez banki, instytucje zajmujące się doradztwem i pośrednictwem finansowym czy firmy ubezpieczeniowe
i konsultingowe.

Każda osoba chcąca zajmować się doradztwem bądź analizą finansową, musi posiadać wiedzę ekonomiczną oraz orientować się w zmianach zachodzących na rynku finansowym. Niezbędna
w tej pracy jest również umiejętność kreatywnego i analitycznego myślenia oraz szybkiego podejmowania decyzji.

Ubiegając się na stanowisko specjalistyczne, istotne jest doświadczenie w pracy z produktami finansowymi. Na starcie kariery jednak podstawowym kryterium, jakie będzie brane pod uwagę przez rekrutera są ukończone studia z zakresu finansów czy ekonomii. – W Poznaniu częstomamy do czynienia z niewystarczającą ilościąkandydatów o doświadczeniuodpowiadającemu pracodawcom – zauważa Sylwia Wieczorek. – Dlatego firmy często decydują się na zatrudnianie młodych ludzi zaraz po studiach i sami ich szkolą oraz rozwijają w danej dziedzinie. Zdarza się również, że musimy zapraszać do rekrutacji kandydatów spoza regionu lub wręcz z zagranicy.

Niezwykle ważne w tej pracy są również kompetencje personalne. Idealny kandydat powinien odznaczać się wysoką kulturą osobistą, a także z łatwością nawiązywać dobre relacje z klientami. Osoba ta musi być ponadto otwarta na ciągłe zmiany. – W przypadku rekrutacji na stanowisko doradcy finansowego, szukamy osób energicznych i nastawionych na intensywny rozwój – mówi Witold Moszyński, dyrektor departamentu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie doradztwa finansowego Money Expert SA. – Środowisko pracy doradcy finansowego jest bardzo dynamiczne. Pracownik musi nieustannie wzbogacać swoją wiedzę i śledzić zmiany na rynku. Ponadto, liczba zadań wymaga od pracownika sprawnej organizacji pracy oraz umiejętności działania pod presją czasu.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w 2009 roku przez firmę Sedlak & Sedlak, średnie wynagrodzenie doradcy finansowego czy analityka bankowego wynosiło około 4000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia jest jednak uzależniona ściśle od efektów pracy, za które pracownik jest premiowany. Podobne czynniki determinują tempo rozwoju w firmie. Ścieżka kariery jest jednak ściśle określona – pracodawcy podają bardzo precyzyjnie poziom oczekiwanych wyników sprzedażowych oraz kryteria oceny jakości pracy danej osoby, decydujące o awansie.