Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Lepszy kredyt w parze niż w pojedynkę

Połączenie dochodów dwóch osób jako źródła spłaty jednego kredytu to nie tylko szansa na wzrost zdolności kredytowej.

To również lepsze zabezpieczenie przed losowymi problemami w spłacie rat. W przypadku pojedynczego kredytobiorcy utrata pracy czy zdrowia oraz rosnące obecnie koszty utrzymania to sytuacje życiowe, które mogą bezpośrednio zagrozić terminowej spłacie zobowiązania. Z danych BIK wynika, że na koniec 2021 roku kredyty zaciągnięte samodzielnie spłacane są dwukrotnie gorzej (1,8%) od kredytów zaciąganych w parach (0,8%).

Decydując się na wieloletni kredyt, należy wziąć pod uwagę nie tylko bieżącą sytuację finansową, ale także przyszłe czynniki ryzyka. Warto przemyśleć, czy uzyskiwane zarobki zdołają pokryć rosnące raty kredytów. Trzeba wziąć pod uwagę również ewentualne zabezpieczenia przed losowymi przypadkami trudności w spłacie rat, np. w wyniku utraty pracy, choroby, wypadku. Zazwyczaj łatwiej jest unieść ciężar spłacania wieloletniego kredytu we dwójkę niż samodzielnie.

Na 4,2 mln kredytobiorców mieszkaniowych 841 tys. osób mierzy się z nim w pojedynkę. Kredyty jednoosobowe stanowią prawie 32% pośród wszystkich (2 662 tys.) czynnych kredytów mieszkaniowych.

Udział ten rośnie regularnie od pięciu lat.

Dla porównania, na koniec grudnia 2017 roku udział hipotek zaciągniętych przez jedną osobę wynosił 28,9%. Okazuje się również, że na samodzielne spłacanie kredytu decyduje się więcej panów (54%) niż pań (46%). Single mają do spłaty łącznie 164,35 mld zł, co przekłada się na średnią wartość kredytu do spłaty na poziomie 195,37 tys. zł.

Ze spłacanych obecnie kredytów mieszkaniowych 63,2% zaciągnęły dwie osoby, bez względu na to, czy żyją w związku małżeńskim, czy partnerskim. Choć para zazwyczaj uzyskuje wyższą wartość kredytu mieszkaniowego niż singiel, to w obecnych warunkach gospodarczych nie jest to najważniejsza zaleta.

Kluczową rolę odgrywa bezpieczeństwo. Gdy źródłem spłaty jednego kredytu są dochody dwóch osób, mamy do czynienia z niższym ryzykiem. Ma to duże znaczenie zarówno z perspektywy kredytodawcy, jak i kredytobiorcy.

Aktualne analizy BIK dotyczące
rynku kredytowego:
www.media.bik.pl/analizy-rynkowe

Biuro Informacji Kredytowej
jest inicjatorem programu
edukacyjnego Nowoczesne
Zarządzanie Biznesem i partnerem
w module „Zarządzanie
ryzykiem finansowym w biznesie
i życiu osobistym”.
Więcej:
www.nzb.pl;
www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem
Aktualne analizy BIK dotyczące
rynku kredytowego: www.media.bik.pl/analizy-rynkowe