Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Logistyka i obronność państwa. Zdobądź prawdziwie praktyczne umiejętności!

Chcesz w trakcie studiów zdobyć nie tylko wiedzą teoretyczną, ale i praktyczną? Na bieżąco weryfikować wiedzę i umiejętności w środowisku zawodowym? Nic trudnego! Wybierz studia o profilu praktycznym na kierunku logistyka lub obronność państwa na Wojskowej Akademii Technicznej!

Wojskowa Akademia Techniczna, po szerokich konsultacjach środowiska akademickiego z przedstawicielami gospodarki, administracji publicznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz podmiotami zajmującymi się szeroko rozumianą logistyką, przygotowała dla studentów dwa kierunku o profilu praktycznym: logistyka i obronność państwa.

To studia podczas których główny ciężar położony jest na zajęcia praktyczne. Odbywają się one w formie seminariów z udziałem pracodawców, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów, projektów opartych na realnych przypadkach. W trakcie ich trwania studenci odbywają również trzymiesięczną praktykę zawodową w środowisku pracy oraz praktykę organizowaną przez Wydział Logistyki w porozumieniu z pracodawcą. Taka formuła, obejmująca wiele przedmiotów kierunkowych, fakultatywnych i praktycznych, umożliwia bieżące weryfikowanie wiedzy i umiejętności w danym środowisku zawodowym. 

Studia o profilu praktycznym to odpowiedź na potrzeby rynku pracy, na którym poszukiwani są absolwenci wyposażeni nie tylko w wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności.  Kończąc studia praktyczne na kierunku logistyka, można znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, dystrybucyjnych i handlowych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, uczelniach, jednostkach projektowych, badawczo-rozwojowych i doradczych.

Kończąc studia praktyczne na kierunku obronność państwa, można ubiegać się natomiast o zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych czy spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach, których działalność ma na celu zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej.

Jeśli więc chcemy wykorzystać czas studiowania jak najbardziej efektywnie i stać się jak najbardziej atrakcyjnym kandydatem dla pracodawców, studia o profilu praktycznym są najlepszym rozwiązaniem!

Już wkrótce będzie je także można realizować w ramach studiów II stopnia. Od października ruszają studia II stopnia na kierunku obronność państwa , a od lutego 2018 roku studia II stopnia na kierunku na kierunku logistyka.

www.wlo.wat.edu.pl