Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Międzynarodowe organizacje studenckie – krok do kariery

Dzisiaj wiemy, że same studia nie wystarczą, aby osiągnąć sukces zawodowy. Konieczny jest długofalowy rozwój w dziedzinach, które nie zawsze są związane stricte z wybranym kierunkiem studiów, gdyż to poszerza nasze horyzonty i pozwala lepiej radzić sobie w dorosłym życiu. Taką możliwość dają organizacje studenckie.

Staże, praktyki, wyjazdy, konkursy, konferencje, projekty, a przy tym poznawanie ciekawych ludzi, miejsc i kultur – to tylko część bogatej oferty międzynarodowych organizacji studenckich, które działają na polskich uczelniach. Dlatego warto zastanowić się, która z organizacji będzie dla nas odpowiednia i da nam szansę na rozwój oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

Moda na organizację, czyli musisz mieć powód

Przynależność do organizacji studenckich z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Co nas studentów przyciąga do tego typu organizacji? Przede wszystkim chcemy zrobić coś więcej poza uczelnią, chcemy się dokształcać i rozwijać, co umożliwiają nam liczne szkolenia i konferencje. Przyciąga nas także możliwość poznania europejskiego środowiska studentów, podróże i dobra zabawa. To także chęć wyjazdu na ciekawą praktykę zagraniczną. Ważne jest także zdobycie umiejętności związanych z szukaniem przyszłej pracy. – Przynależność do organizacji jest uzupełnieniem CV i jest bardzo dobrze postrzegana przez pracodawców. Studenci wstępują do organizacji, bo chcą robić tam karierę. Młody człowiek chce być aktywny, chce robić coś, co da mu satysfakcję – mówi o powodach wstępowania studentów do organizacji Ewa Szulik, odpowiedzialna za Public Relations i wiceprezydent AEGEE Kraków. – Ciągnie nas możliwość wykazania się własnymi predyspozycjami zanim podejmiemy pracę, wykazania się odpowiedzialnością, nauczenia się pracy w zespole, twórczego myślenia czy wytrwałości w osiąganiu celów – podkreśla Paweł Kowalczuk, Local Responsible of ESTIEM Local Group Warszawa. – Innym motywami są chęć zrealizowania własnego pomysłu, sprawdzenie się w pracy w organizacji lub po prostu znajomi, którzy działają w organizacji – dodaje Olga Legacka, National Secretary of IAESTE Poland.

Nieograniczone możliwości

Jeżeli znaleźliśmy już powód do wstąpienia do organizacji studenckiej, zobaczmy, jakie możliwości daje przynależność do międzynarodowych organizacji studenckich.

Zwiedzanie i języki.

Wstąpienie do organizacji studenckiej to przede wszystkim szansa zwiedzenia Europy za niewielkie pieniądze i możliwość nauki języków obcych. Szczególnie dobrym na to momentem są wakacje, dlatego też powstaje wiele wakacyjnych projektów łączących zwiedzanie i naukę języka. Do najbardziej popularnych należą: Letnie Uniwersytety (Summer Universities) organizowane przez Europejskie Forum Studentów AEGEE, podczas których członkowie organizacji mają okazję uczyć się języków obcych i poznawać inne kraje, a także Summer Courses organizowane przez BEST (Stowarzyszenie Studentów Uczelni Technicznych), które pozwalają wyjechać do jednego z europejskich krajów, nauczyć się czegoś nowego i podszkolić język, czy też letnie szkoły prawa organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Zresztą już sama działalność w międzynarodowej organizacji studenckiej zmusza do posługiwania się językiem obcym, najczęściej angielskim. – W działalność organizacji studenckich wpisany jest stały kontakt z obcokrajowcami oraz używanie języka angielskiego jako podstawowego w komunikacji, co stanowi niepowtarzalną okazję do doskonalenia umiejętności językowych – podkreśla Magdalena Szymczak, Marketing Communication Manager 2005/2006 AIESEC.

Najciekawsze projekty.

Należąc do organizacji studenckich, będziemy mieli także możliwość udziału w  ciekawych projektach z zakresu pracy, kariery, praktyk, studiów.

I. Praca/kariera. W ramach organizacji studenckich mamy szerokie możliwości w szukaniu pracy, planowaniu i rozwijaniu kariery: Dni Kariery – największe targi pracy, praktyk i staży w Polsce organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC i Targi Pracy BEST – organizowane przez Stowarzyszenie Studentów Uczelni Technicznych, a także projekty: Euromagers/Eurengineers, czyli europejskie targi pracy, i Akademia Umiejętności – cykl warsztatów, szkoleń i case studies, którego celem jest pomoc studentom w odnalezieniu się na dzisiejszym rynku pracy, praktyk i staży, których organizatorem jest Europejskie Forum Studentów AEGEE.

II. Praktyki. Niektóre z organizacji skupiają swoją działalność na organizowaniu praktyk studenckich. AIESEC organizuje praktyki zagraniczne, które dają szansę na odbycie staży w zagranicznych firmach i organizacjach na całym świecie. IAESTE oferuje praktyki za granicą dla studentów polskich uczelni wyższych, głównie kierunków technicznych. Także ELSA oferuje Program Wymiany Praktyk Studenckich (STEP), dzięki któremu studenci mogą odbyć praktykę w wybranych przez siebie zagranicznych instytucjach, bankach i firmach prawniczych.

III. Konkursy. Angażując się w pracę organizacji, będziemy mogli także brać udział w licznych, atrakcyjnych konkursach, np. konkurs Champ (organizatorem jest AIESEC) na najlepszy zespół menedżerski czy Moot Court – na najlepszy zespół młodych prawników w dziedzinie prawa europejskiego. Niektóre z organizacji, np. AIESEC, promują ideę wolontariatu, m.in. projekt Team i Synergy Project.

IV. Studia. To także szansa dla nas na zdobycie rzetelnej i wyczerpującej informacji o studiach za granicą.  ESTIEM organizuje  program CORS,  który ma na celu informowanie na bieżąco o możliwościach studiowania za granicą, a także wydaje Study Guide katalog zawierający niezbędne informacje dotyczące możliwości edukacji za granicą. Natomiast Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w ramach prowadzonej działalności naukowej (Academic Activities) wydaje przewodnik o studiach prawniczych Legal Studies in Europe.

Umiejętności i doświadczenie

Jak ważne jest dzisiaj doświadczenie, nie trzeba nikogo przekonywać, na uczelni zdobywamy przede wszystkim wiedzę, a międzynarodowe organizacje studenckie dają nam możliwość zdobycia wielu praktycznych umiejętności. – Przede wszystkim uczymy się współpracy w zespole (często międzynarodowym), rozwijamy zdolności organizacyjne, komunikacyjne, zarządzania ludźmi i czasem, motywowania ludzi, poszukiwania i docierania do informacji, planowania, realizacji i promocji projektów, poszukiwania sponsorów – podkreśla Olga Legacka, National Secretary of IAESTE Poland.

Pracując w grupie, uczymy się nie tylko współpracować, ale także kontrolować samego siebie – dobrze zarządzać czasem i panować nad stresem. Poszerzamy też nasze zainteresowania, organizując konferencje i panele dyskusyjne z udziałem znanych i cenionych specjalistów. Poza tym zdobywamy cenne doświadczenia związane z poszukiwaniem pracy. Działalność w organizacjach studenckich jest bardzo dobrze spostrzegana przez pracodawców. – CV wygląda znacznie bardziej atrakcyjnie z dodatkowymi informacjami o pozauczelnianej działalności – mówi Ewa Szulik, odpowiedzialna za Public Relations i wiceprezydent AEGEE Kraków. To także często współpraca z konkretnymi firmami. – Zetknięcie się z europejskimi wzorcami stawia naszych absolwentów w pierwszym szeregu atrakcyjnych pracowników dla międzynarodowych jak i krajowych firm – dodaje Paweł Kowalczuk, Local Responsible of ESTIEM Local Group Warszawa. Ważne jest także nawiązanie kontaktów, które będą owocować w życiu zawodowym. Działając w organizacjach studenckich, spotyka się z ludźmi zaangażowanymi w rozmaite branże, poznaje się arkana ich działalności i z czasem zaczyna się lepiej rozumieć otaczający świat oraz prawa nim rządzące, co zdecydowanie ułatwia zawodowy start – zaznacza Katarzyna Bugaj, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi ELSA Wrocław. Przynależność do organizacji i zdobywane doświadczenie zawodowe powiększają nasze szanse na znalezienie dobrej pracy. – Niektórzy praktykanci otrzymują propozycję stałej pracy w firmie za granicą, bądź możliwość pisania pracy magisterskiej (doktorskiej). Często praktyka odbyta w zagranicznej firmie, która ma przedstawicielstwo w Polsce, skutkuje ofertą pracy w polskim przedstawicielstwie – mówi Olga Legacka, National Secretary of IAESTE Poland.

Poszukiwany student z inicjatywą

Mamy już motywację, wiemy, jakie korzyści płyną z przynależności do międzynarodowych organizacji studenckich. Zastanawiamy się, czy jesteśmy odpowiednim kandydatem? Jak się okazuje międzynarodowe organizacje studenckie najczęściej są otwarte dla studentów wszystkich kierunków ze wszystkich uczelni. – Jedyne, czego wymagamy, to zapał – mówi Marta Pawelec, PR-Responsible AEGEE Warszawa. Trzeba być przede wszystkim osobą aktywną, chcącą rozwijać siebie i innych. – Szukamy osób odpowiedzialnych za powierzone im zadania, przejmujących inicjatywę, otwartych na wyzwania oraz inne kultury. Ze względu na stały kontakt z obcokrajowcami, trzeba posługiwać się językiem angielskim, przynajmniej w stopniu umożliwiającym komunikację – podkreśla Magdalena Szymczak, Marketing Communication Manager 2005/2006 AIESEC. O własnej inicjatywie jako głównym z kryteriów przyjęcia mówią także członkowie ELSA: – To student musi chcieć przystąpić do organizacji studenckiej. Oczywiście, mile widziani są ludzie kontaktowi, bezpośredni, tzw. otwarte umysły, z doświadczeniem w działalności tego typu. Jednak nie są to warunki konieczne, aby wstąpić do takiej organizacji, gdyż to właśnie w niej mamy okazję nauczyć się wszystkiego tego, co będzie nam kiedyś potrzebne. Zadaniem organizacji studenckich jest wyposażyć jej członków w wiedzę i umiejętności, ale dobre chęci i zaangażowanie muszą przynieść ze sobą.

Wystarczy zatem, abyśmy się skontaktowali z wybraną przez nas organizacją i mieli zapał do pracy, a w zamian za zaangażowanie i poświęcony czas czekają nas liczne korzyści. To od nas zależy, w jaki sposób wykorzystamy nieograniczone możliwości i czy zrobimy krok do kariery.

Międzynarodowe Organizacje Studenckie

Europejskie Forum Studentów AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de 1’Europe): 17 tys. członków w około 250 ośrodkach lokalnych.

www.aegee.org, www.aegee.waw.pl

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC: organizacja obecna na ponad 800 uczelniach w 89 krajach świata. Zrzesza ponad 50 tys. członków.

www.aiesec.org; www.aiesec.pl

Stowarzyszenie Studentów Uczelni Technicznych BEST (Board of European Students of Technology): organizacja studentów uczelni technicznych. Obecna w 66 grupach lokalnych w 27 krajach Europy (w Polsce istnieje 5 grup lokalnych).

www.best.eu.org

Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Wymiany Studenckich Praktyk Technicznych IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience): organizacja ma swoje komitety w 85 krajach świata.

www.iaeste.org; www.iaeste.pl

Europejscy Studenci Uczelni Technicznych Inżynierii i Zarządzania ESTIEM (European Students of Industrial Engineering And Management): na dzień dzisiejszy zrzesza ponad 47 000 studentów w 21 krajach Europy, posiadając ponad 60 lokalnych przedstawicielstw.

www.estiem.org

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA (The European Law Students’ Association): skupia 25 tys. studentów i młodych prawników z 200 uniwersytetów w 39 krajach Europy. W Polsce działa w 14 grupach lokalnych.

www.elsa.org.pl