Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Na nowych szlakach

Pasjonat żeglarstwa w świecie reklamy? Dlaczego nie! O swojej fascynacji żaglami, o cechach charakteru przydatnych na morzu i w pracy oraz o zwycięstwie w xii edycji konkursu „Grasz o staż” opowiada Igor Ruczyński.

Kiedy rozpoczęła się Twoja przy­goda z żeglarstwem?
Igor Ruczyński: Moje poważne żeglowanie za­częło się od trzytygodniowego rejsu po Mazu­rach w lipcu 1998 roku, choć już wcześniej ro­dzina zabierała mnie na jednodniowe pływanie w okolicach Olsztyna.
 
Dlaczego żagle? Co pociąga Cię w tym sporcie?
W żeglarstwie najwspanialsze jest poczucie wol­ności, towarzyszące okrywaniu nieznanych, ta­jemniczych miejsc, a także możliwość sprawdze­nia swoich umiejętności w różnych warunkach pogodowych i na nowych szlakach. Wspaniałym doznaniem jest także kontakt z dziką naturą, co pozwala zapomnieć o wielkim, szybkim świecie i ukoić nerwy. Co więcej, dzięki żeglarstwu moż­na poznać wielu ludzi, a także sprawdzić się we współpracy z nimi.
 
Jakie było najciekawsze miejsce, po którym żeglowałeś?
Żeglowałem po wielu niezwykłych miejscach. Uwielbiam odwiedzać jeziora mazurskie oraz inne polskie wody. Najciekawszym jednak miejscem, po jakim miałem okazję pływać, była okolica Cieśniny Gibraltarskiej. Rejs był na trasie Malaga – Lizbona, a sylwester, który aku­rat miałem okazję tam spędzić – „na kotwicy” w Giblartarze. Odkryłem tam zakątki zupełnie różne od rodzimych stron, niezwykle fascynu­jące, zarówno pod względem przyrody i wody, jak i wspaniałych ludzi.
 
Czy masz jakieś inne pasje? Jak spędzasz wolny czas zimą?
Oprócz żeglarstwa mam wiele innych zain­teresowań. Kiedy za oknem mróz, lubię wy­brać się na squasha. W sezonie zimowym sta­ram się też znaleźć czas na wypad w góry, by pojeździć na snowboardzie. Z zajęć bardziej „spokojnych”, interesuję się fotografią czar­no-białą. Fascynuje mnie szukanie interesują­cych motywów, które po uwiecznieniu tworzą niezwykłe obrazy.
 
Co Twoim zdaniem najbardziej li­czy się w żeglarstwie? Jakie cechy charakteru powinien posiadać praw­dziwy żeglarz?
Prawdziwy żeglarz powinien być cierpliwy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy minie sztorm. Za­radny, aby rozwiązywać problemy, które się pojawiają podczas żeglugi. Musi być rozważ­ny, aby nie przeceniać swoich umiejętności. Ważne jest również, by czuł respekt dla sił natury, bo to właśnie one rzą­dzą naszym losem na wodzie.
 
Jesteś laureatem XII edycji konkursu „Graszo staż”. Dla­czego zdecydowałaś się na udział w tym projekcie?
Udział w konkursie „Grasz o staż” był jedną z nielicznych możliwości, aby spróbować swoich sił w dziedzinie, któ­ra mnie interesowała. Bardzo chciałem pracować w branży reklamowej, jednak byłoby mi ciężko dostać się do niej ze względu na nieadekwatny profilmo­ich studiów. „Grasz o staż” dał mi moż­liwość poznania tej branży od kuch­ni i zakorzenienia się w niej na dłużej. Oprócz tego konkurs daje szansę zdo­bycia cennego doświadczenia i rozpo­częcia kariery zawodowej.
 
Jakie cechy, umiejętno­ści pomogły Ci w osiągnięciu tego sukcesu?
Kreatywność przydała się przy wy­myślaniu koncepcji zadań konkurso­wych. Pewność siebie dała mi wiarę w to, że mam takie same szanse jak każdy inny uczestnik konkursu. Praco­witość i sumienność to cechy potrzeb­ne w każdym zawodzie i pokutujące w osiąganiu niemalże wszystkich celów zawodowych, a zatem przydały mi się również na etapie udziału w konkursie. Optymizm zaś sprawił, że podszedłem do kwestii ewentualnego zwycięstwa jako do czegoś, co jest w moim zasięgu. To z kolei, wpłynęło na pozytywne my­ślenie o udziale w „Grasz o staż”, dzięki czemu cała moja praca była bardziej efektywna.
 
W jaki sposób zwycięstwo w konkursie „Grasz o staż” wpłynęło na Twoją drogę za­wodową?
Zwycięstwo w konkursie „Grasz o staż” wpłynęło na moje zawodowe życie zna­cząco. Dzięki niemu rozpocząłem swoją przygodę z dorosłym życiem i zrobiłem pierwszy krok w karierę z prawdziwe­go zdarzenia. Dzięki temu pracuję teraz w firmie,któradajemidużemożliwościsamorealizacji i stałego podwyższania swoich kompetencji zawodowych.