Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Najbardziej pro-doktorancka uczelnia – PRODOK 2014

Sprawdźcie zwycięzców!

14 listopada 2014 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się Gala Finałowa wręczenia nagród w siódmej edycji konkursu „Najbardziej pro-doktorancka uczelnia – PRODOK 2014”. Organizatorem konkursu była Krajowa Reprezentacja Doktorantów.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie po raz pierwszy w historii konkursu znalazł się w pierwszej trójce najbardziej przyjaznych doktorantom uczelni, zajmując miejsce trzecie.
W zeszłym roku uczelnia zajmowała czwarte miejsce. Pierwsze miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a drugie miejsce Politechnika Warszawska.


Nagrodę z rąk dr hab. Darii Lipińskiej Nałęcz – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odebrał dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich.


To była już siódma edycja konkursu. Eliminacje miały na celu wyłonienie uczelni najbardziej przyjaznej doktorantom, a także promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. Udział w konkursie mogły wziąć wszystkie polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oceniane były m.in.: aspekty dotyczące wspierania aktywności młodego naukowca, wpływ doktorantów na proces kształcenia, zaplecze socjalne, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach, wsparcie dla osób niepełnosprawnych.


Po raz drugi w historii wyłoniono również „Najbardziej pro-doktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN”. Miejsce pierwsze zajął Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, miejsce II- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, miejsce III- Instytut Fizyki PAN.