Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Najlepsi na staż!

Zakończył się program Human.com, w ramach którego studenci Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu wyjeżdżali za granicę na staże zawodowe w firmach branży turystycznej. Projekt „Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach branży turystycznej” odbywał się w ramach programu Leonardo między 01.08.2005 a 31.05.2007.

Główne cele projektu Human.com to podniesienie poziomu wykształcenia i ukształtowania zawodowej sylwetki według menedżerskich standardów europejskich, a także uświadomienie decydującej roli inwestowania w kapitał ludzki dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poznanie dobrych europejskich wzorców w tym zakresie.

Aby wyjechać na praktykę, studenci musieli się wykazać znajomością języka angielskiego oraz drugiego obowiązującego w kraju podjęcia pracy. Osoby zakwalifikowane do programu otrzymały stypendium z funduszy UE. Staże trwały 13 tygodni. Uczestnicy programu, oprócz zdobywania praktyki zawodowej, mieli szansę na poznawanie kultury innych krajów, nawiązywanie znajomości i kontaktów. Najlepsi znajdują zatrudnienie na stałe.

Studenci, którzy ukończą program, otrzymują Europass Mobility – prestiżowe świadectwo odbycia europejskiej praktyki. Dokument jest certyfikatem potwierdzającym nabycie doświadczenia i poznanie kultury europejskiej. Dokument dołączony do CV jest mocnym argumentem podnoszącym wartość kandydata do pracy.

Marta Góralewicz, Koordynator Human.com z ramienia WSH pozytywnie ocenia podsumowanie projektu: Cieszymy się, że wszystkie założone cele udało się zrealizować. Tym bardziej, że nie wszystkie uczelnie otaczają studentów taką opieką jak WSH. Tylko uczestnicy programu Human.com koordynowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w krajach praktyk z góry mają zagwarantowane miejsce pracy, harmonogram praktyki, wyżywienie i zakwaterowanie.

W ramach projektu Human.com do pracy wyjechało 40 studentów wrocławskiej Wyższej Szkoły Handlowej, którzy znaleźli zatrudnienie w firmach z Włoch, Czech, Grecji, Niemiec i Holandii.

Wyższa Szkoła Handlowa (www.handlowa.eu) działa od 1997 r. Jest jedną z najbardziej wyróżniających się w regionie uczelni niepublicznych. WSH tworzy ambitną, wyróżniającą się spośród innych szkół wyższych ofertę programową na kierunkach: zarządzanie, ekonomia, europeistyka, turystyka i rekreacja oraz informatyka i ekonometria. WSH oferuje sześć Studiów Podyplomowych: pozyskiwanie eurofunduszy, zarządzanie apteką, zarządzanie BHP w przedsiębiorstwie, marketing i sprzedaż, nowoczesny menedżer turystyki i hotelarstwa oraz e-commerce. W programie kształcenia w WSH szczególną uwagę poświęca się nauczaniu dwóch języków obcych w znacznie poszerzonym wymiarze godzin, organizowanie praktyk zawodowych oraz staży w firmach i uczelniach zagranicznych. W czerwcu br. Wyższa Szkoła Handlowa została jedną z najlepszych szkół ekonomiczno-biznesowych na Dolnym Śląsku wg rankingu przygotowanego przez niezależny tygodnik „Polityka”.

Interesują Cię kursy i szkolenia? Zobacz więcej >>