Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Niedobór talentów 7 na 10 firm nie może znaleźć pracowników z potrzebnymi umiejętnościami

70% pracodawców Polsce boryka się trudnościami zrekrutowaniu nowych pracowników aktualnie poszukiwanymi umiejętnościami – potwierdza raport ManpowerGroup „Niedobór talentów”.

To wciąż dużo, jednak skala ta jest mniejsza niż jeszcze rok temu, gdy rekrutacja zakończona sukcesem była wyzwaniem dla 81% pracodawców naszym kraju. Poziom niedoboru talentów wrócił do takiego samego rozmiaru, jakim rynek pracy mierzył się przed wybuchem pandemii, 2019. Raport potwierdza również, że najtrudniej jest znaleźć kandydatów umiejętności obszaru IT analizy danych, logistyki operacji oraz obsługi klienta. wyzwaniem pozyskaniu odpowiednich osób do pracy zmaga się cały świat – skali globalnej odnotowuje je 75% firm.

Zgodnie deklaracjami polskich pracodawców najtrudniejszymi do znalezienia wśród kandydatów umiejętnościami są te obszaru IT analizy danych – wskazało na nie 32% przebadanych polskich firm. Na drugim miejscu znalazły się logistyka operacje (29%), następnie obsługa klienta (27%), HR (26%) oraz sprzedaż marketing (23%). Branżą, której firmy odczuwają największy problem rekrutacją pracowników, jest gastronomia hotelarstwo – aż 85% organizacji tego sektora mierzy się niedoborem talentów. Równie duży brak rąk do pracy odczuwają bankowość finanse (77%), budownictwo (75%) oraz produkcja (75%).

Skala trudności zrekrutowaniu pożądanych pracowników nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak wynik jest niższy 11 punktów procentowych niż rok temu. raporcie
2021 roku braku kandydatów mówiło 81% firm, 2019 roku było to 11 punktów procentowych mniej, czyli 70% – dokładnie tyle, ile pokazuje tegoroczna analiza.

„Najnowsze wyniki raportu Manpower niedoborze talentów dobitnie pokazują wyzwania, jakimi mierzy polski rynek pracy. 70% pracodawców mówiących trudnościach pozyskaniu niezbędnych talentów to pokłosie zarówno nadal bardzo niskiego poziomu bezrobocia, jak niedopasowania kompetencyjnego kandydatów na rynku do tak dynamicznie zmieniającej się specyfiki organizacji wielu firm” – mówi Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower Polska.

Największe problemy ze znalezieniem osób pożądanymi kwalifikacjami zgłaszają małe (zatrudniające od 10 do 49 osób) średnie
(50–250) przedsiębiorstwa – 74% nich mówi trudnościach dostępności rąk do pracy.
Problem zauważa również 68% dużych organizacji (ponad 250 osób) oraz 67% mikroprzedsiębiorstw (do 9 osób).

Zdaniem eksperta, pracodawcy funkcjonują otoczeniu dużej niepewności, ale też ogromnych niedoborów, liczne czynniki zewnętrzne będą jedynie zwiększały dynamikę tych zmian. „Ostatnie dwa lata charakteryzowała zarówno transformacja cyfrowa, jak umacniający się trend automatyzacji przedsiębiorstwach produkcyjnych czy logistycznych. efekcie znacząco szybciej rośnie zapotrzebowanie na nowe kompetencje niż ich podaż na rynku” – mówi
Kamil Sadowniczyk.

Jak dodaje ekspert, nie można jednak pominąć czynników, pod wpływem których znajduje się obecnie polska gospodarka, a w rezultacie również rynek pracy. „Wciąż notowane są duże zakłócenia globalnym łańcuchu dostaw, które wymagają od firm jeszcze większej elastyczności. Są one jednak przyczyną decyzji przenoszeniu części łańcucha do Europy, tym do Polski, co nasila zapotrzebowanie na kandydatów. drugiej strony mamy do czynienia szalejącą inflacją oraz presją płacową, czy też niemal spiralą inflacyjną, której ryzyko jest bardzo wysokie przy wysokich oczekiwaniach kandydatów na rynku tak dużym niedoborze. Jedną konsekwencji takiej sytuacji, może być właśnie nadal utrzymujący się na bardzo wysokim poziomie wskaźnik niedoboru talentów” – podsumowuje Kamil Sadowniczyk.

Jak wygląda sytuacja niedoboru talentów ujęciu globalnym? Wyzwania związane pozyskiwaniem pracowników pożądanych kompetencjach zgłasza 75% firm na świecie, co jest wskaźnikiem 5 punktów procentowych wyższym niż ten notowany Polsce. Największe niedobory talentów na rynku pracy wskazują przedsiębiorstwa Tajwanie (88%), Portugalii (85%), Singapurze (84%), Chinach (83%) Hong Kongu (83%). Polska zajęła 32. miejsce globalnym rankingu, co stanowi 4. miejsce wśród państw europejskich najmniejszym niedoborem talentów. Mniejsze trudności ze znalezieniem kandydatów odpowiadającymi firmom kwalifikacjami Europie notują organizacje Czech (49%), Słowacji (56%) oraz Holandii (66%).

Monika Majewska

PR & Content Marketing Specialist ManpowerGroup Polska

Biuro Informacji Kredytowej jest inicjatorem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem partnerem module „Zarządzanie ryzykiem finansowym biznesie życiu osobistym”.

Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem.