Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Od drobnych oszczędności do dynamicznego rozwoju gospodarki

Październik to miesiąc, w którym słowo „oszczędzanie” bywa wypowiadane bardzo często. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że pierwszego dnia tego miesiąca na uczelnie w całej Polsce wracają studenci po wakacyjnej przerwie z nieco „odchudzonymi” portfelami niż w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej.

Dziesiąty miesiąc roku jest bowiem także związany z obchodzonym Światowym Dniem Oszczędzania, ustanowionym oficjalnie w 1942 roku „w celu zapewnienia stabilnego i długotrwałego rozwoju społeczeństw poprzez promowanie idei oszczędzania”.

Finansowanie inwestycji

Oszczędności spełniają niezwykle ważną rolę w gospodarce. Jest tak dlatego, że to przede wszystkim z nich są finansowane inwestycje. Inwestycje o wysokiej wartości są natomiast warunkiem koniecznym szybkiego rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie. To one budują bowiem kapitał – nie tylko fizyczny, ale także ludzki, dzięki czemu w gospodarce może zwiększać się produktywność. W skrócie więc oznacza to po prostu, że dla rozwoju gospodarki niezbędny jest odpowiednio wysoki i stabilny poziom oszczędności.

Gwarancja rozwoju zawodowego

Oczywiście na oszczędności, czy jak je nazywamy zwyczajowo „zaskórniaki” albo „skarpetę”, łatwiej i bardziej obrazowo jest nam patrzeć nie tylko z punktu widzenia całej gospodarki czy społeczeństwa. Odgrywają one bowiem niezwykle istotną rolę także z punktu widzenia każdego członka tego społeczeństwa. To dzięki oszczędnościom ludzie mogą lepiej przejść przez niektóre trudne i nieprzewidziane sytuacje życiowe, jak utrata pracy czy choroba. To one pozwalają zaspokoić bardzo ważne potrzeby, takie jak ciągły rozwój zawodowy i podnoszenie swoich kwalifikacji. Oszczędności mogą w końcu w dużym stopniu pomóc w zakupie wymarzonego mieszkania czy budowie domu. Jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą funkcją oszczędności jest jednak to, że są one gwarancją godziwej starości.

Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe

Mając na uwadze potrzebę szerokiego budowania podstawowej wiedzy na temat oszczędzania, inwestowania i ubezpieczeń społecznych zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, Program „Nowoczesne Zarządzenie Biznesem” uruchomił na ponad 120 uczelniach w całej Polsce moduł edukacyjny „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”. Jest on realizowany w celu zwiększenia praktycznej wiedzy uczestników na temat różnych form oszczędzania oraz inwestowania, aby mogli podejmować w tym względzie optymalne decyzje, oraz sprawienia, aby uczestnicy swobodnie i w sposób kompetentny mogli dalej przekazywać zdobytą wiedzę w swoim otoczeniu.

Więcej: www.nzb.pl oraz www.facebook.com/NowoczesneZarzadzanieBiznesem