Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Ogólnopolskie Targi Pracy w Kraju i za Granicą

Rozpoczynające się 24 marca w krakowskim Centrum Handlowym M1 IV Ogólnopolskie Targi Pracy w Kraju i za Granicą mają promować wiarygodne pośrednictwa pracy. Ich celem jest również poinformowanie, szczególnie młodych, często niedoświadczonych osób o sposobie poszukiwania pracy w kraju i za granicą.

Polski rynek pracy zmienia się w bardzo szybkim tempie. To przede wszystkim wynik adaptowania się naszej gospodarki do realiów panujących na globalnym rynku pracy.Otwarcie Unii Europejskiej pozwala na zdobywanie doświadczenia zawodowego w wielu krajach, nie tylko w Polsce.
W znalezieniu ciekawych i bezpiecznych ofert pracy ma pomóc rozpoczynająca się niedługo impreza targowa organizowana przez markę Polskie Targi. To cykl profesjonalnych eventów odbywających się cyklicznie co pół roku. Czwarta, wiosenna edycja będzie miała miejsce w ośmiu miastach Polski. Targi odbywać się będą w: Krakowie (24–25 marzec), Radomiu (31 marzec–1 kwiecień), Czeladzi (14–15 kwiecień), Warszawie (21–22 kwiecień), Częstochowie (28–29 kwiecień), Łodzi (12–13 maj), Zabrzu (26–27 maj) i w Bytomiu (2–3 czerwiec).
Studenci, którzy będą uczestniczyć w Targach będą mieli szansę skorzystać z atrakcyjnych ofert praktyk, olontariatu o i prac, które pozwolą na zdobycie doświadczenia. Organizatorzy największy nacisk kładą na edukacyjną funkcję targów. Podkreślają, że potencjalnych pracowników przed nieuczciwymi pośrednikami pracy w kraju i za granicą, można uchronić jedynie dzięki współpracy między organami administracji publicznej i prywatnymi pośrednictwami. Imprezy targowe organizowane przez Polskie Targi mają pokazać wszystkim uczestnikom jak szukać najkorzystniejszych ofert zatrudnienia. Mogą oni uzyskać informacje o bezpiecznej pracy za granicą oraz zasięgnąć informacji odnośnie wszystkich elementów niezbędnych do bezpiecznego wyjazdu. Podczas targów będą mogli porozmawiać m.in. o ubezpieczeniach, wymaganiach konsularnych i możliwościach zwrotu nadpłaty podatkowej itp. Zainteresowani będą mogli znaleźć również pracę w Polsce. Około 14% rodzimych przedsiębiorców coraz częściej ma problemy ze znalezieniem specjalistów, zarówno inżynierów, jak i wykwalifikowanych robotników. Jednocześnie cały czas w Polsce utrzymuje się tzw. strukturalne bezrobocie. Rozpoczynające się 24 marca IV Ogólnopolskie Targi Pracy w Kraju i za Granicą wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców jak i pracowników.
Więcej informacji na temat IV Ogólnopolskich Targów Pracy w Kraju i za Granicą: www.polskietargi.pl