Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Pierwszy dzień na stażu lub praktyce!

Staże i praktyki mogą być przepustką do pierwszej pracy. Mogą, o ile odpowiednio wykorzystamy szansę daną nam przez pracodawcę. Kluczem do sukcesu jest opanowanie stresu i pokazanie się z jak najlepszej strony.

Z badania opinii studentów przeprowadzonego w ramach kampanii społecznej „Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz!” przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) wynika, że studenci coraz chętniej podejmują praktyki. Wśród osób, które wzięły udział w badaniu 59 proc. uczestniczyło w co najmniej miesięcznym programie staży lub praktyk. Studenci dostrzegają konieczność zdobywania wiedzy praktycznej. Aż 57 proc. ankietowanych stwierdziło, że program studiów w niewystarczającym stopniu uwzględnia obowiązkowe praktyki jako element edukacji praktycznej. Jak pokazuje badanie, w możliwości odbywania staży i praktyk studenci doceniają przede wszystkim szansę na zdobycie doświadczenia i związania się z firmą na dłużej.

 

Weź notes!

To ostatnie jest możliwe jednak tylko wtedy, gdy zrobimy na pracodawcy odpowiednie wrażenie. Trzeba pamiętać, że zrobienie pierwszego dobrego wrażenia na stażu czy praktyce ma równie duże znaczenie, jak w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej. W obu przypadkach możemy zwiększyć bądź zmniejszyć szansę na otrzymanie pracy. Dlatego przygotowując się do stażu i praktyki, powinniśmy powziąć te same kroki co przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną. Najważniejsze są punktualność i odpowiedni ubiór. Pamiętajmy, że w wielu organizacjach panuje dress code. Inaczej ubierzemy się do agencji reklamowej, inaczej do banku, a inaczej do pracy w działach produkcyjnych. Jeśli mamy wątpliwości co do ubioru, warto skontaktować się z opiekunem praktyk i dopytać o szczegóły. – Przygotowując się do pierwszego dnia na stażu/praktykach, pamiętajmy, żeby się nie spóźnić, odpowiednio ubrać i wziąć coś do notowania. Nie wierzmy sobie, że zapamiętamy wszystkie informacje bez problemu. Duża ilość komunikatów i towarzyszące im emocje skutecznie utrudnią tego dnia zapamiętanie wielu rzeczy, nawet tych najbardziej oczywistych – mówi Justyna Bednarczyk-Wilgos, psycholog i doradca zawodowy ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

 

Opanuj stres

W zapamiętywaniu informacji pomoże nie tylko notes, ale i opanowanie stresu. Ten, jak mówi Justyna Bednarczyk-Wilgos, jest naturalny. – W pierwszym dniu stażu zapewne będziemy odczuwać zdenerwowanie i niepewność. Pamiętajmy jednak, że to normalne emocje, szczególnie gdy wchodzimy w nowe dla nas środowisko – twierdzi. Pierwszy dzień stażu czy praktyki jest dniem organizacyjnym, opanowanie stresu pomoże chłonąć przekazywane informacje, a te mogą znacząco ułatwić nam późniejsze funkcjonowanie w danej organizacji. – Pierwszy dzień w firmie to dzień, w którym poznajemy opiekuna, współpracowników i oni poznają nas. Osoba, która koordynuje praktyki wskaże nam miejsce, w którym będziemy wykonywać zadania, zapozna z formalnym i nieformalnym regulaminem pracy w firmie, godzinami pracy, sposobem zwracania się do współpracowników/przełożonych. Kolejny krok to przedstawienie naszej osoby, zapoznanie ze współpracownikami z najbliższego otoczenia/działu, poinformowanie ich, czym się będziemy zajmowali oraz poinformowanie, za co odpowiadają inni – mówi Justyna Bednarczyk-Wilgos.

 

Nie bój się pytać

W pierwszych dniach stażu czy praktyki musimy wdrożyć się w organizację pracy, poznać nasze obowiązki, dlatego w tym okresie nie bójmy się zadawać pytań. Im więcej dowiemy się na początku, tym lepiej poradzimy sobie przy zadaniach w późniejszym okresie i lepiej wypadniemy w oczach współpracowników i pracodawcy. – Podczas stażu/praktyk pracodawca ocenia całokształt pracy. Obserwujmy, jak funkcjonuje firma i zadawajmy pytania. W późniejszym okresie zbyt duża liczba pytań może być postrzegana jako przejaw braku kompetencji, trudności w szybkim przyswajaniu wiedzy. Dlatego nie bójmy się inicjować dyskusji, wyjaśniać wątpliwości, dookreślać zadania – na tym etapie mamy do tego pełno prawo. Zapytajmy o oczekiwania opiekuna wobec naszej roli w firmie, dowiedzmy się, w jaki sposób będziemy rozliczani z naszych zadań. Notujmy skrupulatnie wszystkie informacje, które na co dzień otrzymujemy – radzi Justyna Bednarczyk-Wilgos, psycholog i doradca zawodowy z SWPS.

 

Daj się poznać z dobrej strony

Staż i praktyka, oprócz tego, że umożliwiają zdobycie bardzo cennego na rynku pracy doświadczenia, stwarzają okazję do pokazania siebie od jak najlepszej strony, zaprezentowania siebie jako potencjalnego pracownika. Dajmy się zapamiętać jako osoby ambitne i niebojące się wyzwań. – Warto dać się poznać przede wszystkim jako osoba proaktywna, samodzielnie wychodząca z inicjatywą, dająca z siebie więcej niż wymagane minimum. Nawyk proaktywności to podstawowy nawyk skutecznego działania. Wymaga on wychodzenia naprzód, przed szereg oraz szukania możliwości w miejsce wymówek. Kolejną umiejętnością z tym powiązaną, a istotną przede wszystkim w przypadku stażystów, czyli zazwyczaj osób z najmniejszym doświadczeniem zawodowym, jest umiejętność szybkiego uczenia się. Wymaga ona otwartego umysłu, zaangażowania i ambicji. To, czego polscy pracodawcy oczekują od pracowników, skupia się wokół nastawienia na realizację celu oraz umiejętności pracy w zespole. Warto więc przyjrzeć się, jak radzimy sobie z organizacją pracy własnej, czy umiemy określać priorytety, jak idzie nam ze słuchaniem innych i rozumieniem ich potrzeb – radzi Ewa Kawecka, międzynarodowy coach ICC, certyfikowany doradca zawodowy, właścicielka firmy Jobcoaching.

 

Nikogo nie udawaj

W zrobieniu pierwszego dobrego wrażenia i utrzymywaniu go przez cały okres trwania stażu czy praktyki pomoże przede wszystkim bycie sobą. Tak, jak w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej, tak i na stażu i praktyce, powinniśmy zdecydowanie unikać mówienia nieprawdy. – Warto być w zgodzie ze sobą, czyli przekładając to na język zachowań, warto zachowywać się naturalnie, swobodnie. Nie wkładać masek, nie grać. Wtedy możemy zobaczyć, jak inni nas postrzegają, czy nas akceptują, takimi, jakimi jesteśmy, czy rzeczywiście pasujemy do danego miejsca pracy, jak się w nim czujemy. Staż jest po części taką pierwszą randką, tutaj staramy się poniekąd zaprezentować od najlepszej strony. Część informacji zostawmy więc tylko dla nas, szczerość tak, ale kontrolowana. Nie ma przecież żadnego obowiązku obwieszczać o swoich potknięciach całemu światu, jedyne czego nie warto robić, to kłamać – mówi Ewa Kawecka, międzynarodowy coach ICC, certyfikowany doradca zawodowy, właścicielka firma Jobcoaching. Pamiętajmy, że pierwszy dzień stażu i praktyki jest najważniejszy. Jak pisał znany polski pisarz Andrzej Sapkowski, „nigdy nie ma się drugiej okazji, żeby zrobić pierwsze wrażenie”.

Bądźmy aktywni i zaangażowani w swoją pracę. Dajmy się poznać jako osoby pracowite, samodzielne oraz odpowiedzialne, nie zaniedbujmy swoich obowiązków, podchodźmy do realizowanych zadań z pełną uwagą i otwartością na konstruktywną krytykę.

Justyna Bednarczyk-Wilgos, psycholog i doradca zawodowy ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Tego unikaj podczas stażu i praktyki:

·         ignorowania wyznaczonych godzin pracy, obowiązujących w firmie reguł i zasad,

·         spędzania większości czasu na piciu kawy i spożywaniu posiłków,

·         nieprzygotowania i rozkojarzenia podczas zlecanych i wykonywanych zadań,

·         „wychodzenia przed szereg”, braku pokory, kreowania wrażenia osoby wszystko wiedzącej,

·         biernej postawy, niezadawania pytań.


Justyna Sobolak

Foto: Shutterstock