Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Polacy nie chcą pracować z rodziną

O tym, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach wiadomo od dawna. Okazuje się, że powiedzenie sprawdza się również na rynku pracy.


Polacy nie chcą pracować z członkami rodziny– wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal Praca.pl.

Na pytanie „Czy chciałbyś pracować z członkiem rodziny?” prawie 50 proc. ankietowanych odpowiedziało, że raczej wolą oddzielać życie prywatne od rodzinnego. Ponad 17 proc. odpowiedziało, że zdecydowanie nie chcieliby pracować z kimś z rodziny ponieważ… niepotrzebne im ciągłe wojny w pracy. Wynik wcale nie zdziwił ekspertów –Najwięcej czasu spędzamy w pracy, z której wracamy do domu. Pracując z członkiem rodziny mamy wrażenie, że ciągle jesteśmy w pracy– komentuje Michał Filipkiewicz, ekspert portalu Praca.pl. Stosunki między członkami rodziny są bardziej luźne. –Mniej się hamujemy, częściej pozwalamy sobie na ostre słowa, przez co  dochodzi do kłótni. Jednak zazwyczaj jest to chwilowa sprzeczka, po której wszystko wraca do normy. Jak to w rodzinie– mówi Michał Filipkiewicz.

Pracodawcy nie chcą rodzin

W wielu dużych firmach istnieją zakazy zatrudniania pracowników z tej samej rodziny. Co więcej, jeśli dojdzie do ślubu dwojga pracowników, zaleca się jednemu z nich odejście z firmy.
–Pracodawcy oprócz konfliktów i przenoszenia problemów rodzinnych do pracy, boją się także braku obiektywizmu. Szczególnie w przypadku zależności przełożony-podwładny– mówi Aneta Szczygieł z portalu Praca.pl. W przypadku takiej zależności może dochodzić również do sporów z pozostałymi pracownikami, którzy mogą zarzucać niesprawiedliwe traktowanie.

Wspólny biznes
Zupełnie inaczej może być w przypadku prowadzenia wspólnego interesu. –Czym innym jest bycie  pracownikiem, a czym innym prowadzenie wspólnej firmy. Posiadanie wspólnika musi opierać się na zaufaniu. A komu możemy bardziej zaufać niż np. bratu?– mówi Sebastian Margalski z Inicjatywy Firm Rodzinnych. Właśnie o zaufaniu mówiło 19 proc. ankietowanych, którzy chcieliby pracować z kimś z rodziny. Eksperci mówiąc o zaletach firmy rodzinnej, podkreślają, że często są lepiej zarządzana choćby dlatego, że tacy właściciele bardziej dbają o własność i są mniej skłonni do rozrzutności. Z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że firmy rodzinne wykazują większą elastyczność w stosunku do potrzeb swoich klientów. Bardzo często działają w niszach rynkowych, realizują specjalne, niestandardowe zamówienia. –Historie takich firm jak Auchan, Ford czy rodzimy Blikle są najlepszym dowodem na to, że firmy rodzinne mogą świetnie prosperować– mówi Michał Filipkiewicz z Pracy.pl.

Wyniki ankiety Pracy.pl komentuje dr Anna Syrek-Kosowska, coach i psycholog biznesu z Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu
Wyniki ankiety wskazują, iż większość z nas ma świadomość jak trudno jest połączyć dwie role; zawodową i rodzinną w jednym miejscu. Im bliższy związek emocjonalny na gruncie rodzinnym tym trudnej w pracy oddzielić emocje od obowiązków i podejmować racjonalne decyzje. Stąd psychoterapeuci, chirurdzy czy adwokaci z zasady nie prowadzą spraw swoich krewnych, ponieważ nie byliby w stanie kierować się pełnym obiektywizmem i pomimo najszczerszych chęci pomocy, nie byliby w stanie adekwatnie ocenić sytuacji  i odpowiednio zareagować. Nie  przypadkowo mówi się o więziach rodzinnych, które są z natury silne, zobowiązują nas do pewnego wzorca postępowania wobec członków rodziny (np. do lojalności wobec własnej rodziny, warto zauważyć, iż spora część ankietowanych wybrałaby pracę z rodziną właśnie dlatego, że mogliby na niej polegać)  bardzo trudno jest im zaprzeczyć nawet jeśli sytuacja zawodowa tego będzie wymagać. Aby więc uniknąć naturalnych w miejscu pracy konfliktów, spotęgowanych dodatkowo zawiłościami relacji rodzinnych większość ankietowanych chce oddzielać pracę zawodową od życia prywatnego. W przypadku firm z założenia rodzinnych warto zadbać o określenie jasnych zasad działania, budowanie kultury organizacyjnej opartej na przejrzystych wartościach, regułach i procedurach postępowania szczególnie w sytuacjach konfliktowych, aby zminimalizować ryzyko nakładania się relacji rodzinnych na służbowe. Wymaga to jednak wysokiej świadomości osób zarządzających jakim kapitałem są więzi rodzinne w pracy i równocześnie jakie ryzyko ze sobą niosą.