Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Pomoc materialna dla studentów

Studenci AGH mogą ubiegać się o stypendia różnego typu. Wszelkich informacji udzielają Sekretariaty, Dziekanaty Wydziałów oraz Dział Spraw Studenckich.

Stypendium socjalne przyznawane jest do końca roku akademickiego czyli do czerwca! Maksymalna wysokość tego rodzaju pomocy materialnej w roku akademickim 2006/07 wynosiła 450 zł miesięcznie. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie (reprezentowanie barw AGH) przyznawane jest po zakończonym i zliczonym w terminie roku akademickim. Stypendium takie jest wypłacane studentom lat II – V. Dofinansowanie otrzymywane za wyniki w nauce jest przyznawane studentom, którzy w zakończonym roku akademickim uzyskali w terminie średnią ocen w przedziale 4,25 – 6,00. W roku 2006/07 wynosiło od 200 do 400 zł. Oprócz tego dostępne są stypendia: specjalne dla osób niepełnosprawnych, na wyżywienie, mieszkaniowe, zapomoga losowa.