Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Porozmawiajmy o ekologii informacji i zrównoważonym rozwoju mediów

11 12 kwietnia 2024 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się ogólnopolska konferencja Mediaucze(L)ni organizowana przez studentów kierunków dziennikarskich.

Studenci chcą przyjrzeć się tematom, które stanowią wyzwanie dla młodego pokolenia. Wydarzenie zostanie podzielone na trzy bloki tematyczne. W ramach każdego z tych bloków odbędą się wykłady i prezentacje naukowe, warsztaty z ekspertami oraz debaty z udziałem przedstawicieli świata mediów:

• Człowiek w dobie asymetrii informacji. Ta część będzie poświęcona tematyce wpływu mediów na kształtowanie postaw człowieka, walce z dezinformacją i wykluczeniem w Internecie.

• Zawody medialne przyszłości w równowadze z nowymi technologiami. Drugi blok konferencji zostanie poświęcony zmianom technologicznym i ich wpływowi na rzeczywistość, a także zagrożeniom, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja.

• Algorytm zrównoważonego rozwoju. Ostatnia część konferencji będzie dotyczyła nabywania umiejętności selekcjonowania informacji. Uczestnicy zastanowią się nad możliwościami filtrowania treści
medialnych, a także nad wpływem przekazu na kształtowanie poglądów i postaw obywatelskich.


– Hasło przewodnie konferencji „Ekologia\informacji. Zrównoważony rozwój mediów” wydaje nam się szczególnie ważne w debacie publicznej. Pragniemy zaznaczyć w niej udział środowiska akademickiego – mówi Zuzanna Dzwilewska, przewodnicząca komitetu organizacyjnego. – Przeanalizujemy,
jak zmiany technologiczne wpłyną na rynek pracy w przyszłości. Odkryjemy algorytmy, które kształtują odbierane przez nas treści, przeładowując nas tym samym informacjami i pozbawiając szansy na „czystość” (ekologię) informacji. Poszukamy odpowiedzi na pytania o to, czym jest zrównoważony rozwój i jak znaleźć balans w dobie ciągłego przepływu informacji – dodaje.

Wystąpienie konferencyjne można zgłosić w formie artykułu, filmu, reportażu radiowego lub klasycznego przemówienia. Ważną częścią wydarzenia będzie rozstrzygnięcie X edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach Medi@stery oraz wręczenie nagród laureatom.

Do kontaktu z organizatorami najlepiej wykorzystać facebookowy profil https://www.facebook.com/MediauczeLni