Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Postaw na finanse, czyli dlaczego opłaca się kariera w finansach

Szeroko pojęta branża finansowa daje możliwość zatrudnienia specjalistom w wielu dziedzinach, od bankowości, przez audyt, controlling czy księgowość, skończywszy na consultingu i zarządzaniu. Niezależnie od specjalizacji, pracodawcy mają zwykle wobec kandydatów wkraczających dopiero na rynek pracy kilka podstawowych wymagań.

Jak wynika z ostatniej raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, publikowanego co kwartał przez agencję doradztwa personalnego ManpowerGroup, dla sektora finansowego odnotowano optymistyczne prognozy dotyczące zatrudnienia na nadchodzące miesiące. Co istotne, dobre wyniki dla tej branży odnotowywane są już czwarty kwartał z rzędu. Oznacza to, że wciąż rośnie popyt na pracowników tym sektorze, co związane jest m.in. z tym, że w naszym kraju operuje spora liczba pracodawców z zagranicy. – Kluczowym aspektem, który przyciąga inwestorów z branży finansowej do Polski są wciąż dużo niższe zarobki pracowników w Polsce w porównaniu z krajami Europy zachodniej. A w zestawieniu z dobrze wykwalifikowanymi, znającymi języki obce, młodymi specjalistami, których tysiące rok rocznie wchodzi na rynek pracy w poszczególnych ośrodkach akademickich Polska jest atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym – tłumaczy Dorota Kowalewska Konsultant w firmie Bigram. Dlatego pracy w tym sektorze nie brakuje i kandydaci mają do wyboru szerokie spektrum możliwości. Branża finansowa jest w fazie ciągłego rozwoju. Na rynku pracy ciągle dominują oferty związane z szeroko pojętymi usługami z zakresu nauk ekonomicznych oraz bankowych. Dlatego osoby, które chcą spróbować swoich sił w branży finansowej powinny wykazać się nie tylko ukończonymi studiami w tej dziedzinie, ale również dużą umiejętnością organizacji i motywacji do ciągłego poszerzania wiedzy – mówi Katarzyna Łopata z JOBS.pl. Jest to o tyle istotne, że finansista to zawód, który studenci najchętniej wskazują jako ten, z którym chcą związać swoją zawodową przyszłość. Potwierdzają to wyniki ostatniej edycji badania Pracodawca Roku®, przeprowadzanego corocznie przez organizację studencką AIESEC, w którym 30% studentów deklaruje, iż najchętniej podjęli by pracę właśnie w obszarze finansów. Zanim przystąpimy do aktywnego poszukiwania zatrudnienia warto sprawdzić jakie wymagania stawiają obecnie absolwentom pracodawcy w sektorze finansowym i co możemy zrobić, by zwiększyć swoje szanse na znalezienie wymarzonej posady.

 

Wiedza i doświadczenie

 

Doświadczenia uczelnianych Biur Karier jasno wskazują, że pracodawcy w branży finansowej oczekują od starających się o pracę fachowej wiedzy teoretycznej podpartej doświadczeniem zawodowym zdobywanym podczas studiów. – W szczególności sektor BPO oczekuje doskonałej znajomości zasad rachunkowości i finansów. Sama wiedza nie wystarcza; praktyki, praca i staże odbywane na studiach podnoszą wartość kandydata na pracownika – mówi Monika Magdziarek, doradca zawodowy z Biura Karier i Relacji z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Czy zatem sektor finansowy zarezerwowany jest wyłącznie dla ekonomistów z wykształcenia? Odpowiada Martyna Skalska, konsultant w firmie doradztwa personalnego Experis Finance: – Swoje pierwsze kroki w tym obszarze mogą zacząć również osoby z wykształceniem filologicznym i biegłą znajomością języków obcych, które znakomicie sprawdzają się np. w pracy w centrach usług wspólnych – wyjaśnia. – Z pewnością w pracy finansisty liczy się również bardzo dobra znajomość Excela, który jest podstawowym narzędziem przy analizie dużej ilości danych i ich prezentowaniu – dodaje. W zakresie wymagań stawianych kandydatom wiele zależy od konkretnego pracodawcy: – W zależności od stanowiska, na które prowadzone są rekrutacje oczekiwania odnośnie doświadczenia są bardzo różne – od braku wymagań w tym zakresie, gdzie pracodawca zakłada całkowite przygotowanie kandydata, do kilku lat pracy w podobnym obszarze. Poszukiwane są osoby do obszarów m.in. windykacja, specjaliści ds. podatkowych, controllingu – wyjaśnia Dorota Kowalewska z firmy Bigram. Branża finansowa oznacza w większości przypadków regularny kontakt z klientem, co powoduje, że pracodawcy oczekują także od kandydatów określonych kompetencji interpersonalnych. – Bardzo istotne jest posiadanie tzw. miękkich kompetencji, takich jak kreatywność i rozbudowane umiejętności komunikacyjne. Pracodawcy oczekują od pracowników, że będą dobrze współpracować w grupie i będą potrafili efektywnie zarządzać swoim czasem – tłumaczy Barbara Echaust, Accountancy & Finance Permanent Placement Consultant – Adecco Poland.

 Wielość języków, wielość możliwości

Dobra lub bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest obecnie standardowym wymogiem przy poszukiwaniach pracowników, niezależnie od branży. Nie inaczej jest w sektorze finansowym. – Język angielski oczywiście jest obowiązkowy, mile widziana jest także znajomość drugiego języka obcego. Przykładowo branża BPO/SSC wymaga perfekcyjnej znajomości języka angielskiego (czasem niemieckiego) oraz koniecznie znajomości drugiego lub nawet trzeciego języka. Poszukiwane są także osoby znające języki: włoski, hiszpański, portugalski, języki skandynawskie, węgierski, rumuński – mówi Monika Magdziarek, doradca zawodowy z Biura Karier i Relacji z Absolwentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Z roku na rok powstaje coraz więcej firm w branży finansowej, które nastawione są na międzynarodową współpracę, co powoduje, że wymogi w zakresie znajomości języków obcych u kandydatów do pracy w tym sektorze stale rosną. – Język angielski to podstawa. Warto natomiast podjąć naukę dodatkowego języka obcego. Wzrasta wówczas prawdopodobieństwo otrzymania lepszego wynagrodzenia, szczególnie dla pracowników, którzy znają nietypowe języki obce, takie jak: norweski czy chiński. Im więcej języków znamy, tym bardziej stajemy się atrakcyjni na rynku pracy – radzi Katarzyna Łopata z JOBS.pl. Potwierdza to także Barbara Echaust: – Znajomość tych języków jak również znajomość jeszcze bardziej egzotycznych języków takich jak arabski, turecki, hebrajski, perski lub chiński zdecydowanie podnosi wartość kandydata i może być przepustką do wspaniałej kariery w międzynarodowej organizacji, bez konieczności posiadania wieloletniego doświadczenia w obszarze finansów – mówiprzedstawicielka Adecco Poland.

 

Dodatkowe kwalifikacje

 Jak w każdej branży, tak i w finansach warto inwestować w certyfikaty bądź szkolenia pozwalające w łatwy sposób zidentyfikować nas pracodawcy jako specjalistów w danej branży. – Na plus będzie rozpoczęcie takich kursów jak CFA, CIMA bądź ACCA, które porządkują wiedzę z danej dziedziny i pozwalają również na poznanie międzynarodowych aspektów finansów. W przypadku stanowisk finansowych coraz większą uwagę przykłada się również do umiejętności technicznych i znajomości takich narzędzi jak VBA, SQL bądź narzędzi Business Intelligence, które optymalizują raportowanie i ułatwiają analizę danych – mówi Martyna Skalska z Experis Finance. Warto także potwierdzać swoje umiejętności językowe i zdobywać rozpoznawalne na świecie certyfikaty językowych. – Wiele firm bierze pod uwagę aspekt dodatkowego wykształcenia. Ważne jest, aby to wykształcenie było spójne z doświadczeniem zawodowym lub kierunkiem zawodowym, w którym podążamy.Dysponowanie tymi kwalifikacjami może przyczynić się do szybszego awansu lub przełożyć na wyższe zarobki – podsumowuje Barbara Echaustz Adecco Poland.

 

Niezależnie od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego dla większości absolwentów droga do kariery w branży finansowej stoi otworem. Wystarczy wykazać się inicjatywą oraz motywacją do pracy, a odpowiednie kwalifikacje nabędziemy z czasem. Wielu pracodawców oferuje atrakcyjne programy praktyk i staży, które w łatwy sposób pozwalają nabyć pierwsze cenne doświadczenia w obszarze finansów wszystkim tym, którzy z tą branżą pragną związać swoją zawodową przyszłość.

Beata Pałac