Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Praktyki dla przyszłych prawników

Za pośrednictwem ELSA i programu STEP studenci prawa jeżdżą po całej Europie, nabywając doświadczenia i podnosząc swoje umiejętności.

ELSA, czyli Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, została założona w maju 1981 r. Organizacja ma charakter niezależny, niepolityczny i nie działa dla zysku. Za jej pośrednictwem realizowany jest program STEP – Student Trainee Exchange Programme, ułatwiający współdziałanie firm i praktykantów. Program jest realizowany od 20 lat, ELSA pośredniczy pomiędzy pracodawcą a praktykantem, pomaga znaleźć zakwaterowanie i rozwiązuje wszelkie problemy związane z zamieszkaniem w innym kraju. Studenci i absolwenci prawa zainteresowani odbyciem praktyk za pośrednictwem programu STEP mogą składać swoje zgłoszenia przez cały rok za pośrednictwem Internetu: www.praktykiprawnicze.pl. Firmy biorące udział w programie STEP to banki, firmy prawnicze i consultingowe. Praktyki trwają od 2 do 78 tygodni. Jest to świetna okazja do nabycia doświadczenia prawniczego i podniesienia kwalifikacji językowych. ELSA skupia ponad 25 000 członków z 39 krajów na świecie, współpracując z ponad 200 uniwersytetami. Warto odwiedzić: www.elsa.org.pl.