Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Program Stypendialny dla Liderów

Fundacja GE oraz Instytut Edukacji Międzynarodowej ogłosiły rozpoczęcie piątej edycji „Programu Stypendialnego dla Liderów”.

O stypendium ubiegać się mogą studenci drugiego roku ekonomii, zarządzania, inżynierii i technologii z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, National Louis University w Nowym Sączu, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej. Każdemu laureatowi przyznane zostanie roczne stypendium w wysokości 1000 Euro, wypłacane przez trzy lata. Zwycięzcy będą mogli również z bliska przyjrzeć się działalności GE i dowiedzieć się jak funkcjonuje firma będąca światowym liderem. Studenci, uczestnicząc w corocznym międzynarodowym seminarium letnim, poświęconym umiejętnościom zarządzania, będą mieli okazje rozwinąć swoje umiejętności, a także towarzysząc menedżerom GE, w ramach „Shadowing Day” poznają bliżej charakter ich pracy.
 
Niezależna komisja kwalifikacyjna Instytutu Edukacji Międzynarodowej wybierze spośród wszystkich aplikujących piętnastu laureatów. Na zwycięstwo mają szansę nie tylko studenci wyróżniający się ponadprzeciętnymi wynikami naukowymi, ale także poświęcający się działalności społecznej, odbywający staże w instytucjach użyteczności publicznej, członkowie organizacji studenckich i wolontariusze. Ogłoszenie wyników nastąpi w pierwszej połowie 2008 r. Dotychczas z „Programu Stypendialnego dla Liderów skorzystało 191 studentów, w tym aż 61 z Polski. W 2007r. najwięcej laurów przypadło studentom Politechniki Łódzkiej. Aż sześciu spośród 16 zwycięzców, zakwalifikowanych do Programu, wywodziło się z tej właśnie uczelni. Wśród tegorocznych stypendystów znaleźli się także studenci Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej.
 
„Program Stypendialny dla Liderów” to pierwsza tak rozbudowana oferta naukowa dla studentów w Europie Środkowej. Została opracowana przez Fundację GE
w ramach globalnego zaangażowania firmy działania na rzecz odpowiedzialności społecznej biznesu. Po sukcesie pierwszej edycji programu na Węgrzech w 2002 roku, program wprowadzono także w Polsce (2003r.), Czechach (2004r.) i Rumunii (2006r.). Program jest wynikiem współpracy partnerskiej Fundacji GE z Instytutem Edukacji Międzynarodowej – wiodącą międzynarodową organizacją edukacyjną typu non-profit, której europejska siedziba znajduje się w Budapeszcie na Węgrzech.
Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do Europejskiego Biura Instytutu Edukacji Międzynarodowej mija 14 grudnia 2007. Aby ubiegać się o stypendium, należy złożyć: wypełnione podanie, esej na 1000 słów, dwa listy polecające (w tym przynajmniej jeden od wykładowcy z macierzystej uczelni), życiorys, kopie dokumentów potwierdzających ukończenie dwóch lat studiów wraz z ich angielskim tłumaczeniem (tłumaczenie przysięgłe nie jest wymagane), a także napisać esej na 1000 słów na temat dotyczący Programu. Program prowadzony jest w języku angielskim. Wszystkie informacje
na temat programu znajdują się na stronie www.iie.eu