Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Religia na maturze dopiero od 2010 roku

Minister Edukacji zdecydował, że od 2010 roku religia zostanie przedmiotem do wyboru na egzaminie maturalnym.

Powyższa decyzja jest wynikiem konsultacji z Kościołem katolickim, a także uczelniami, które mają wydziały teologiczne. Uczelnie publiczne posiadające takie kierunki z braku możliwości wyboru religii przez zdających są zmuszone do organizowania egzaminu z tego przedmiotu. Ustanowienie religii jako przedmiotu maturalnego do wyboru będzie zatem udogodnieniem zarówno dla tych uczelni jak
i kandydatów na studia.

Źródło: www.matura.pl