Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Słownik pojęć finansisty

Liczne konsolidacje, działania na skalę międzynarodową, zmiany regulacyjne, nowe technologie, automatyzacja procesów – to tylko kilka zjawisk, które wpływają na obecny kształt branży bankowej. Przedstawiamy zestaw podstawowych pojęć, które warto poznać, zanim rozpoczniemy starania o pracę w prestiżowej branży bankowej.

Bankowość daje realną szansę na budowanie długofalowej kariery, zwłaszcza w najbardziej perspektywicznych obszarach, w jakich rozwijać się będzie ona w najbliższych latach. Mimo zmniejszania liczny placówek zapotrzebowanie na pracowników w sektorze bankowym jest nadal wysokie, głównie w wyspecjalizowanych obszarach, do których zaliczyć możemy zarządzanie ryzykiem, analizę ilościową danych, a także bankowość elektroniczną i mobilną.

Bankowość korporacyjna

Zgodnie z nazwą ten dział bankowości odnosi się do usług świadczonych na rzecz korporacji, czyli dużych firm (najczęściej z kapitałem zagranicznym) operujących międzynarodowo. Czego można spodziewać się po pracy w tym obszarze? Bankowość korporacyjna to przede wszystkim usługi w zakresie bankowości transakcyjnej, finansowania handlu oraz instrumentów rynku finansowego. Pracownicy tego działu oferują korporacjom rozwiązania umożliwiające finansowanie bieżącej działalności oraz wyposażają je w produkty bankowości inwestycyjnej i finansowania strukturalnego. Działy bankowości korporacyjnej pomagają także tworzyć produkty finansowe, które odpowiadają potrzebom klientów korporacyjnych i przynoszą im wymierne korzyści finansowe.

AML (Anti-Money Laundering)

AML, czyli przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, to szereg działań, które musi podejmować każdy bank celem spełnienia założeń ustawy oraz przepisów przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską oraz Stany Zjednoczone Ameryki. Każda instytucja finansowa posiada obecnie wzmożony system monitorowania transakcji w celu zniwelowanie procederów przestępczych dokonywanych za pośrednictwem jej usług. Specjaliści ds. AML pracują przy tworzeniu oraz realizacji systemów zabezpieczeń uniemożliwiających wykonywanie przelewów pozwalających m.in. na finansowanie terroryzmu, handel bronią czy ludźmi, a także uwierzytelnianie dochodów pochodzących z innego typu działalności przestępczej.

Quantitative analysis (“Quant”)

Analiza ilościowa danych to obszar, który z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu w bankowości. Czym dokładnie zajmuje się Quant? Posługując się metodami statystycznymi i matematycznymi, interpretuje duże zasoby danych, wspierając biznes w poszukiwaniu odpowiedzi na kluczowe pytania. Dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie czy modele, które wykorzystuje bank (np. te związane z kalkulowaniem ryzyka rynkowego, wypłacalności czy prawdopodobieństwa wystąpienia przyszłych zysków), są poprawne, jeśli nie – pomaga ustalić ,jak można byłoby je usprawnić. Analitycy ilościowi dostarczają managerom kluczowych analiz pozwalających im podejmować strategiczne decyzje biznesowe.

Compliance

Compliance, czyli zapewnienie zgodności z regulacjami, normami prawnymi bądź przepisami, to niezwykle istotna część działalności każdego banku, który jako instytucja finansowa poddawany jest licznym formom nadzoru. Celem działania systemu Compliance w danym banku jest zapewnienie zgodności jego działania z obowiązującym prawem, a także ogólnie przyjętymi dobrymi praktykami w branży. Dzięki działaniom z zakresu Compliance, do których zaliczyć możemy m.in. opracowywanie wewnętrznych regulacji, kodeksów, procedur oraz sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej, możliwe jest minimalizowanie ryzyka, jakie związane jest z prowadzeniem działalności bankowej. Pracownicy działów compliance pomagają także zapobiegać stratom finansowym i utracie reputacji banku, co z punktu widzenia instytucji, która bazuje na zaufaniu klientów, jest działaniem kluczowym.

Nowe technologie

Stały rozwój bankowości elektronicznej i mobilnej oznacza konieczność regularnego wdrażania najbardziej nowatorskich rozwiązań z zakresu IT. Za każdym dużym bankiem stoi dziś potężne zaplecze informatyczne niezbędne zarówno do przygotowania aplikacji i systemów, jak i oceny ryzyka oraz kontroli bezpieczeństwa danych. Według analityków to właśnie inicjatywy z zakresu sztucznej inteligencji, robotyzacji procesów, aplikacji mobilnych, biometrii twarzy i głosu, Big Data, data science czy architektury i infrastruktury systemów najmocniej będą decydować o kierunku, w jakim rozwijać się będzie branża bankowa.

Doradca klienta

Choć większość procesów bankowych już teraz odbywa się online, bankowość detaliczna opierająca się na bezpośredniej pracy z klientem wciąż stanowi ważną część działalności największych banków w Polsce. Umiejętność budowania długoterminowych relacji, a także dostosowywania oferty produktowej oraz modelu działania tak, by w pełni sprostać zmieniającym się oczekiwaniom klientów, to zadanie doradcy klienta, który jako „twarz banku” pełni niezwykle ważną rolę w budowaniu pozycji danej instytucji na rynku.

Ryzyko

Regulacyjne, rynkowe, operacyjne, kredytowe – ryzyko to pojęcie kluczowe w prowadzeniu działalności bankowej. Każde działanie, które podejmuje bank, każdy produkt, który współtworzy, a także każda transakcja, którą realizuje, niesie ze sobą ryzyko, które może znacząco wpływać na wyniki banku, a także jego klientów i kontrahentów. Celem niezwykle ważnego w każdym banku działu zarządzania ryzykiem jest zatem identyfikacja, oszacowanie i zarządzanie ryzykiem poprzez utrzymywanie go na odpowiednim poziomie. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności wszystkim interesariuszom procesów finansowych, za które bank bierze odpowiedzialność.

Autorka: Beata Pałac