Eurostudent

Portal dla studentów - kariera, praktyki, staże, praca, studia, rozrywka, konkursy. Magazyn Eurostudent

Studenckie Forum Inwestycyjne

W dniach 27-29 marca 2007 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie SKN Klub Inwestora organizuje projekt, który jest adresowany zarówno do tych, którzy dopiero rozważają zainwestowanie swoich oszczędności na giełdzie, jak i do inwestorów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Program wydarzenia obejmuje trzy dni targów instytucji rynku kapitałowego oraz konferencji, podzielonych na bloki tematyczne. Wykłady poprowadzą eksperci świata finansów.
 Pierwszego dnia poruszone zostaną kwestie inwestycji w akcje, obligacje i kontrakty terminowe. Konferencje w dniu następnym poświęcone będą instrumentom pochodnym, rynkom Forex i commodities. Tematyki Business Angels, Venture Capital, Private Equity oraz IPO dotyczyć będą wykłady czwartkowe.